close
تبلیغات در اینترنت
gl/l (1151)
loading...

پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد

رفتن به محتوا   gl/l (1151) مهد کودکي را که کارآموزي مي کرديد معرفي کنيد. مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3-4 ساله داراي 20 کودک که براي اين کلاس بسيار زياد مي باشد. اين گروه سني طوري هستند که هر کدام در حال جنب و جوش و تحرک مي باشد و فضا بسيار کوچک است و از وسايل کمک آموزشي و کتاب کمکي علاوه بر کتابهاي آموزشي خودشان استفاده…

gl/l (1151)

 

gl/l (1151)

مهد کودکي را که کارآموزي مي کرديد معرفي کنيد.

مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3-4 ساله داراي 20 کودک که براي اين کلاس بسيار زياد مي باشد. اين گروه سني طوري هستند که هر کدام در حال جنب و جوش و تحرک مي باشد و فضا بسيار کوچک است و از وسايل کمک آموزشي و کتاب کمکي علاوه بر کتابهاي آموزشي خودشان استفاده نمي شد- کاردستي بسيار محدود مي باشد- وسايل بازي براي کودکان هم نداشتند در گروه 4-5 ساله آمادگي 1 داراي 19 کودک که کلاس بسيار کوچک طوري که ** هم جاي براي رفت و آمد بين بچه ها نداشت. مدير امکانات آموزشي بريا مربيان قرار نمي داد مثل وسايل کمک آموزشي- کتاب کار مربي- و حتي آن ها کتاب به اين مهمي يعني زبان آموزي در اختيار کودکان قرار ندادند که خزانه لغات کودکان کمي وسيعتر شود. هيچگونه وسايلي براي خلاقيت و شکوفايي کودکان مثل پازل، جورچين، و… وجود نداشت تا کمي کودکان را به فکر وادارند. در گروه 6سال آمدگي 2 با 13 کودک که به نظر من همه آن ها جاي خيلي کمي داشتند و مثل دو گروه قبلي هيچگونه امکانات کمک آموزشي نداشتند وسيله بازي به غير از لگو و خمير هيچ چيز ديگري نداشتند.

مدير مسئول: مدير مسئول خانم بايگي داراي ليسانس ادبيات با 3 سال سابقه کاري مي باشند که تجربه ي زيادي در اين زمينه کسب نکرده بودند. امکانات زيادي در اختيار مربيان قرار نمي دادند تا آنها بتوانند دانشي را که کسب مي کنند در اختيار کودکان قرار بدهند. امکانات بسيار کم بود وظايف يک مدير پيش دبستاني به شرح زير است:

1) تعيين وظايف کليه مربيان و کارکنان

2) ترتيب دادن جلسات بحث و انتقاد دوستانه بين همکاران و مدرسه

3) ترتيب دادن جلسات خصوصي بين مدير و مربي

4) ارزشيابي از کار مربيان

5) ايجاد کتابخانه براي مربيان و استفاده مفيد از کتابخانه براي همکاران

6) توجه به مسائل شخصي و خانوادگي مربيان و تشويق و دلگرم ساختن آنان به کار و فعاليت

7) نظارت در اجراي هرچه بهتر برنامه هاي تنظيم شده

8) تنظيم برنامه سالانه، هفتگي- روزانه براي کار کلاسها

9) تشکيل جلسات با اوليا و مربيان و نظرخواهي از آنان در جهت بهبود کارها

10) استفاده از خلاقيت کودکان و مربيان در مرکز آموزش

11) انجام امور مالي و اداري در پشتيباني از برنامه هاي آموزشي

پس اگر تحثيلات اين خانم در خصوص همين زمينه بود تجربه ي بيشتري کسب مي کرد و کودکان هم در اين زمينه آسيب نمي ديدند.

ساعت کاري در مهد: ابتدا تنظيم ساعت در کودکان با در نظر گرفتن سن و سال آنان، توانايي هاي ذهني کودکان و عوامل ديگر از قبيل وسايل آموزشي و روشهاي آموزش و نظاير آن انجام مي گيرد.

به تناسب ساعتهاي را براي کودکان تدارک مي بينند با توجه به مدتي که کودکان را نگهداري مي کنند ساعت روز را بين فعاليت هاي مختلف کودکان تقسيم بندي مي کنند. در هر ساعت از روز فعاليت هايي را پيش بيني مي کنند که وسيله مربيان به مورد اجرا گذاشته مي شود معمولاً در مهد کودک سه نوع ساعت کار مي توان مشاهده کرد. ولي کميت آن ها بستگي به اداره کنندگان مهد دارد.

1- ساعاتي از روز را کودکان سرگرم فعاليت هايي هستند که اين فعاليت ها به دقت قبل از ورود به کلاس از طريق مربي تهيه و تنظيم شده اند و يا راهنمايي مربي اجرا مي شوند مدت اين نوع فعاليت ها معمولاً بين 15 تا 30 دقيقه در روز است و کودکان قدم به قدم در انجام فعاليت ها راهنمايي مي شوند اين نوع برنامه در کلاس هاي کودکان 5 و 6 ساله بيشتر اجرا مي گردند و در کلاس هاي پائين مانند 3 و 4 سال حجم چنين برنامه هايي کم است.

2- در مهد کودک ساعاتي را که کودکان به فعاليت هايي مي پردازند که درنيمي از برنامه وسيله مربي راهنمايي مي شود ولي نصف فعاليت ها را کودکان به صورت آزاد اجرا مي کنند و مخصوصاً سعي بر اين است که کودکان از خلاقيت و ابتکار خويش در انجام کارها بهره بگيرند مدت اين برنامه ها معمولاً حدود 30 الي 40 دقيقه در روز است.

معرفی مربیان و تحصیلات آنها :

خانم زهره صادقی ( مربی 6 ساله ها )

تحصیلات : فوق دیپلم ادبیات

سابقه : 9 سال

خانم راضیه سبوسی ( مربی 5-4 ساله ها )

تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی

سابقه : 3 سال

خانم رؤیا معدنی ( مربی 4-3 ساله ها )

تحصیلات :‌فوق دیپلم مربی کودک

سابقه : 3 سال

مراحل کارهاي انجام شده در محل کارآموز: {گزارش روزانه}

در تاريخ 10/7/86 ساعت 7:35 وارد مهد شدم ابتدا من با بچه ها آشنا نبودم مدير آنها را به من معرفي کرد و من هم خودم را به آن ها معرفي کرده بودم. بچه ها با کمک مربي با هم نرمش کردند و بعد از نرمش مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از خوردن صبحانه با هم به کلاس رفتيم. دفتر نقاشي و رنگ آميزي را بين بچه ها پخش کردم بچه ها شروع به رنگ آميزي کردند. بعد مربي نقاشي وارد کلاس شد دفتر نقاشي را پخش کردم اشکال هندسي را به آنها ياد داد. من با بچه ها صندلي بازي کردم و بعد از آن براي آين ها قصه ي بزبزقندي را همراه با تقليد صدا خواندم و کلاس تمام شد و من هم بقيه ي ساعت را همراه با بچه ها پائين مشغول شدم و با هم کمي بازي کرديم و بعد از آن ساعت 12:35 از مهد خارج شدم.

در تاريخ 12/7/86 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از کمي نرمش و خوردن صبحانه بچه ها به کلاس رفتند کمي نقاشي کردند. بعد شعر آي قصه، قصه را با هم تمرين کرديم و چون کتاب آموزشي آنها نيامده بود بچه ها به سالن رفتند و کمي با اسباب بازيهاي خود بازي کردند و بعد از بازي مشغول خوردن ميوه ها شدند و من هم کاردستي مربوط به عيد سعيد فطر را درست کردم.

در تاريخ 14/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از کمي نرمش بچه ها مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از آن وارد کلاس شدند. دفتر شطنجي را به آنها دادم به همراه مدادرنگي *** شکل چهارخانه براي آموزش مفاهيم رياضي و همچنين تقويت انگشتان و هماهنگي بين چشمها را انجام داديم و با مداد رنگي شکل چهارخانه را رسم کرديم و آنها رنگ آميزي کردند و بعد از آن بريا آنها قصه ي حسني را خواندم و بعد به سالن رفتيم مشغول خوردن ميوه شدند بعد از آن کمي بازي کرديم و دوباره به کلاس برگشتيم وبه آنها خمير دادم و با هم مشغول خمير باز شديم و ساعت 12:35 از مهد خارج شدم.

در تاريخ 15/7 ساعت 10:35 وارد مهد شدم چون واحد کار مربوطه به فصل پائيز بود از قبل براي بچه ها ميوه هاي فصل پائيز انار سيب- گلابي را در خانه تهيه کردم و بين بچه ها پخش کردم و آن ها خودشان مشغول برش زدن شدند و به دفتر کارشان چسباندند و بعد من به همراه مربي براي درست کردن کاردستي به سالن رفتيم و من با بچه ها مشغول بازي شدم.

در تاريخ 17/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم کمي کنار بچه ها نشستم و با هم به تماشاي تلويزيون نشستم بعد بچه ها کمي نرمش کردند و بعد از نرمش مشغول خوردن صبحانه شدند بعد از صبحانه به کلاس رفتيم من براي بچه ها قصه ي حسني را خواندم و آنها هم با لذت گوش مي دادند و بعد از خواندن قصه دفتر رنگ آميزي را به آنها دادم و مشغول رنگ آميزي شدند و بين رنگ آميزي معلم نقاشي آمد و دفتر نقاشي را بين بچه ها پخش کرد و مربي به آنها نقاشي آموزش داد و من و مربي به بيرون از کلاس رفتيم و مشغول درست کردن کاردستي شديم و من هم به آنها کمک کردم و مربي با بچه ها بازي کرد. و بعد از بازي ميوه هاي خود را خوردند و من به خاطرکاردستي که در مورد بدن حيوانات بود که بدن آنها از چي پوشيده است. بدن گوسفند بود. کودکان پنبه را گرد مي کردند و به بدن گوسفند مي چسباندند و من تا ساعت 1:35 در مهد ماندم و به مربي کمک کردم و بعد از آن تا ساعت 1:35 از مهد خارج شدم.

در تاريخ 19/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم روز پنجشنبه ورزش صبحگاهي نداشتيم بچه ها بعد از ديدن تلويزيون به خوردن صبحانه مشغول شدند و بعد از تمام شدن صبحانه به کلاس رفتيم. دفتر کار را به آنها داديم و آنها مشغول رنگ آميزي شدند و بعد از رنگ آميزي مربي کار آنها را تأييد کرد و بعد من براي آنها کتاب داستان خواندم بعد از قصه به حياط رفتيم و آنها به نوبت تاب بازي کردند بعضي ها هم مشغول ديدن خرگوشي که در حياط بود شدند و با هم در مورد اين موجود صحبت مي کردند و به آن برگ درخت را مي دادند.

در تاريخ 22/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم. بع داز کمي تلويزيون دعاي قبل از صبحانه را خواندند و مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از اتمام صبحانه به اتفاق هم به کلاس رفتيم بعد از چيدن کمي با هم شعر و قرآن سوره کوثر تمرين کردند بعد آموزش اعداد را داشتيم (10و…و2و1) که براي هر کدام شکلي در دفتر شطرنجي کشيده شد و آنها رنگ آميزي کردند. بعد از آن دفتر نقاشي را به بچه ها داديم بعد هر يک مشغول نقاشي شدند بعد از پايان نقاشي و جمع کردن دفتر نقاشي مربي يک کتاب داستان خواند و بعد از پايان داستان من با آنها بازي بگرد و پيدايش کن را بازي کردم. ساعت بعدي دفتر شطرنجي را به آنها داديم و از قبل من شکل علامت استاندارد را طراحي کرده بودم و بعد از کمي توضيح اينکه روي هر چيزي که علامت استاندارد دارد استفاده کنند مرغوبتر و بهداشتي است و بايد آنها را استفاده کنند.

در تاريخ 23/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از کمي نرمش و تلويزيون مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از اتمام صبحانه خدا را به خاطر اين همه نعمت شکر کردند بعد از آن با هم به کلاس رفتيم شعر جلسه ي قبل را با هم کار کرديم و يک سوره خوانديم و بعد از آن من براي آنها در مورد آبزيان توضيح دادم اينکه کجا زندگي مي کنند، چه چيزي مي خورند، چه طور تنفس مي کنند، با چه وسيله اي تنفس مي کنند و بعد از آن يک کتاب داستان براي آنها خواندم بعد از آن بازي يک دستا روي ميز، 2 دستا زير ميز براي آموزش رياضي انجام دادم بعد در دفتر نقاشي، نقاشي آزاد کشيدند.

در تاريخ 24/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از تماشاي تلويزيون و ورزش صبحگاهي دعاي قبل از غذا را شروع به خواندن کردم و بعد از پايان غذا خدا را شکر کردند و بعد از خوردن صبحانه به سمت کلاس رفتند مربي با آنها شعر کار کرد و بعد از شعر يک کتاب داستان براي آنها خواندم بعد از کتاب داستان دفتر نقاشي را بين آنها پخش کرديم مربي نقاشي آمد و به آنها نقاشي ياد داد و من هم در دفتر شطرنجي آنها براي آموزش مفاهيم علوم تجربي «بهداشت» شکل مسواک و شانه را رسم کردم تا رنگ بزنند و بعد شروع به خوردن ميوه کردند بعد از خوردن ميوه به کلاس برگشتند دفتر شطرنجي را به‌ آنها داديم و مسواک و شانه را رنگ آميزي کردند و بعد از رنگ آميزي به سالن رفتيم و من طرز راه رفتن خرس، کرم، کانگارو را ياد دادم و همه با هم اجرا مي کردند و خيلي خوششان آمد.

در تاريخ 26/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم. تماشاي تلويزيون- به کلاس رفتيم روز اسباب بازي بود و با هم به سالن رفتيم و بازي کرديم. دفتر نقاشي داده شد و نقاشي آزاد کشيده شد.

در تاريخ 28/7 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از نرمش صبحگاهي و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم. با هم سرودهاي روز قبل را تمرين کرديم واحد کار آن روز بهداشت شعر جديدي در مورد بهداشت ياد داده شد. مربي مي خواند و بچه ها تکرار مي کردند. نقاشي آزاد کشيده شد. چند کلمه ي انگليسي آموزش داده شد. براي خوردن ميوه به سالن رفتند با هم سرسره بازي کردند.

در تاريخ 29/7 ساعت 7:30 وارد مهد شدم. بعد از نرمش صبحگاهي و خوردن صبحانه و بعد به کلاس رفتند شعر کلاغي در خيابان را با هم تمرين کردند. با هم چند کلمه ي انگليسي (گوش- چشم- دست) را با هم تمرين کردند. کتاب کار داده شد و اعضاي بدن انسان را که جدا از هم بود رنگ آميزي کردند و برش زدند و با نظم و ترتيب کنار هم قرار دادند و در کتاب کار چسباندند.

در تاريخ 1/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از نرمش صبحگاهي و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم و شعر و قرآن و کلمه هاي انگليسي را با هم کار کرديم. سوره النظافه. (آشنايي با وسايل بهداشت شخصي) و سوره احسان و بوالوالدين (به پدر و مادر خود نيکي کنيد) را کار کردند و مربي نقاشي آمد و نقاشي کار کردند. من واحد کار موجودات زنده و غير زنده را به آنها آموزش دادم و آنها شکل هاي روي برگه مي ديدند و مي گفتند کدام زنده م کدام غيرزنده است. يک قصه هم براي آنها خواندم.

در تاريخ 3/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از صبحانه و تلويزيون به کلاس رفتيم ابتدا با هم شعر و قرآن تمرين کرديم بعد يک نقاشي آزاد کشيدند و چون روز پنج شنبه روز اسباب بازي بود با هم بازي کرديم.

در تاريخ 5/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از تماشاي تلويزيون و ورزش صبحگاهي و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم شعرهاي روزهاي گذشته را يادآوري کردند يک قصه براي آنها خواندم و بازي درگوشي با هم بازي کرديم خيلي خوششان آمد بعد از آن من به همراه مربي با هم کاردستي درست کرديم و بعد با بچه ها صندلي بازي کردم.

در تاريخ 6/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از ورزش صبحگاهي- خوردن صبحانه- به کلاس رفتيم با هم شعر کار کرديم بعد کتاب کار به آنها داده شده و در مورد آداب غذاخوردن براي آنها توضيح دادم بعد آنها رنگ آميزي کردند.

در تاريخ 7/8 ساعت 7:10 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم و من با بچه ها شعرهاي دفعه ي پيش و سئوالاتي در مورد آداب غذاخوردن پرسيدم بعد از آن در مورد خيابان و پليس براي آنها توضيح دادم. اينکه چه جور جايي است- چه مقدار بايد از خيابان عبور کنيم- بايد به پليس احترام بگذاريم و سئوالاتي پرسيدم و آنها جواب دادند و نقاشي در اين مورد کشيدند.

در تاريخ 8/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم با هم شعر و سرود کار کردم بعد از آن در مورد علامت استاندارد توضيح داده شد که روي وسيله ها- خوراکي ها علامت استاندارد دارد بعد از آن بچه ها تک تک خوراکي ها را درآوردند و علامت استاندارد را نشان مي دادند.

در تاريخ 10/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه و ورزش صبحگاهي بچه ها به کلاس رفتند روز اسباب بازي بود هر کدام براي خودشان اسباب بازي آورده بودند کمي با هم سرود خوانديم. واحد کار آنها در مورد حيوانات اهلي بود که شکلي در اين مورد در دفتر شطرنجي آنها کشيده بوديم که هر کدام که اهلي بود را رنگ مي زد.

در تاريخ 12/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم واحد کار آن روز آنها در مورد جانوران بود (نوع حرکت آنها، کجا زندگي مي کنند، نوع غذاي آنها با هم فرق مي کند، تخم گذارند، بچه زا هستند) آنها در کتاب کار خودشان تصاوير را مشاهده مي کردند و بعد از آن شروع به رنگ آميزي کردند.

در تاريخ 13/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم واحد کار آنها زبان آموزي بود (با کودکان در مورد محيط خارج از منزل و کودکستان بحث و گفتگو کنيم و اشکالات تلفظي آنها را برطرف کنيم) و اينکه وقتي به مهد مي آيند در مسير چه چيزهايي مي بينند بعد براي لگوبازي به سالن رفتيم و با هم بازي کرديم.

در تاريخ 22/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم مربي ابتدا با آنها شعر و لغات انگليسي کار کرد بعد از آن واحد کار آنها در مورد گياهان بود. (شکوفه دارند- بعضي ميوه مي دهند، ريشه آنها با هم فرق مي کند و…) و آنها در کتاب کارشان رنگ آميزي کردند. بعد از پايان رنگ آميزي براي آنها قصه خواندم و خيلي خوششان آمد.

در تاريخ 24/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه و ورزش به کلاس رفتيم ابتدا شعر- سوره ي قرآ و چند لغت انگليسي کار کرد واحد کار آنها در مورد مفهوم کمتر- بيشتر بود که توضيحي در اين مورد داده شد و در دفتر شطرنجي آنها شکلي رسم شده بود که آنها با توجه به مفهوم، رنگ آميزي مي کردند. و با توجه به روز اسباب بازي به سالن رفتند و با هم بازي کردند و خمير هم داده شد با هم اشکالي درست کرديم.

در تاريخ 26/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش صبحگاهي- و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم واحد کار آنها در مورد تغذيه سالم و ناسالم (خوردن غذاهاي مفيد باعث سلامت انسان مي شود) (از خوردن غذاهاي مانده و آلوده خودداري کنند) (خوردن خوراکي هاي غيرمفيد باعث بي اشتهايي و بيماري مي شوند) توضيح داده شد و آنها هم تصاويري را که در کتاب کار آنها وجود داشت را با توجه به توضيح داده شده رنگ آميزي کردند و در پايان به سالن رفتيم و با هم لگو بازي کرديم.

در تاريخ 27/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم بعد از خواندن شعر و تکاليف قبلي مربي نقاشي آمد و به آنها نقاشي ياد داد و بعد از آن بچه ها براي خوردن ميوه به سالن آمدند و کمي با هم بازي کرديم و دوباره به کلاس برگشتيم و در مورد مفهوم بزرگتر و کوچکتر و مفهوم خانه براي آنها صحبت کرديم (انواع خانه- چادر- يخي- آپارتماني- ويلايي) و کدام خانه بزرگتر و کدام خانه کوچکتر است توضيح داده شد و آنها را رنگ آميزي کردند و بعد از پايان به آنها پازل داده شد و بازي کردند و با بچه ها عوض مي کردند تا پازل آنها تکراري نباشد.

در تاريخ 29/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم. بعد از خواندن شعر و مشاهده تکالف قبلي واحد کار آنها در مورد آب بود که توضيحي داده شد (بو دارد يا نه- مزه دارد- چه رنگي است) (صرفه جويي کنند- آب مصرف فراواني دارد) کتاب کار به آنها داده شد و مشغول رنگ آميزي شدند و بچه ها را به حياط برديم و تاب و سرسره بازي کردند.

در تاريخ 3/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه- ورزش صبحگاهي و تماشاي تلويزيون به کلاس رفتيم بعد از تمرين شعر- قرآن- واحد کاري در مورد پرورش مشاهده و آشنايي با مفهوم بزرگترين مثلاً شباهتها و تفاوتها يک خانه را بگويند و هم چنين بزرگترين پنجره را رنگ آميزي کنند و بعد از آن کتاب کار به آنها داده شد و رنگ آميزي کردند و در پايان من با آنها بازي بگرد و پيدايش کن را بازي کردم.

در تاريخ 6/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه- ورزش صبحگاهي با هم به کلاس رفتيم و کمي شعر و لغت انگليسي با هم کار کرديم بعد مربي نقاشي آمد و با هم نقاشي کار کردند. بعد مربي درمورد پرورش مهارت کاربرد ابزار توضيح داد (با بريدن خط هاي مهمتر و تا کردن خط چين ها خانه بسازند) و کتاب کار به آنها داده و برش زدند و در پايان يک قصه کوتاه خواندم.

در تاريخ 10/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از تماشاي تلويزيون- خوردن صبحانه و ورزش صبحگاهي به کلاس رفتيم مربي شعرهاي سري قبل را با آنها تمرين کرد. بعد از آن واحد کار آنها در مورد نکته ي بهداشتي (استحمام باعث سلامتي مي شود- از دارو بايد سر ساعت استفاده کرد- هنگام بيمار شدن بايد به پزشک مراجعه کرد) توضيح داده شد. با توجه به توضيح رنگ آميزي کردند و در پايان به سالن رفتيم و من با آنها يخ شو- آب شو بازي کردم.

در تاريخ 13/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم من با آنها لغت انگليسي و شعر کار کردم و اينکه چراغ راهنمايي چند رنگ دارد. بعد از آن مربي نقاشي آمد و با آنها نقاشي کار کرد و بعد از نقاشي بچه ها براي خوردن ميوه به سالن آمدند و بعد از تمام شدن ميوه دوباره به کلاس برگشتند و مربي در مورد ايجاد ذوق هنري (از کودکان بخواهيد از شکل هاي پائين هر چند تا که لازم است برش بزنند و اين خانه را با آن تزئين کنند) توضيح داده شد و سپس قيچي داديم و برش زدند و آن خانه را تزئين کردند.

در تاريخ 17/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتم بعد از خواندن شعر، لغت انگليسي چند حيوان اهلي و وحشي نام بردن بچه ها پاي تخته آمدند و هر لغت انگليسي را ياد گرفتند را نقاشي کردند بعد من در مورد نکته ي بهداشتي (سبزي و ميوه را قبل از خوردن بشوييد- پس از کار با خاک و گياه دستتان را بشوئند- موقع عطسه يا سرفه جلوي دهان خود را بگيرد) توضح داده شد سپس کتاب کار را به آنها داديم و رنگ آميزي کردند بعد از آن من براي بازي به حيات رفتيم.

در تاريخ 20/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم مربي کمي با آنها شعرهاي جلسه ي قبل را خواند با توجه به اينکه در اين روز مربي نقاشي مي آمد دفتر نقاشي را يکي از بچه ها بين آنها پخش کرد و شروع به کشيدن نقاشي کردند. بعد از پايان نقاشي مربي که واحد کار آنها در مورد ايجاد آمادگي براي نوشتن (از کودکان بخواهيد کليدها را رسم خطوط عمودي به قفل ها وصل کنند) توضيح داده شد و آنها هم خطوط عمودي را رسم کردند، بعد از آن يک قصه ي کوتاه خوانده شد.

در تاريخ 24/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش صبحگاهي- خوردن صبحانه به کلاس رفتيم بعد کمي با شعر در مورد شب يلدا تمرين کرديم و در مورد نکته ي بهداشتي (در روز بايد سه بار مسواک بزنيد- چه موقع هايي بايد مسواک بزنيد- طرز صحيح مسواک زدن) توضيح داده شد. آنها با توجه به توضيح داده شده براي تصاوير يک داستان مي گفتند و بعد آن را رنگ آميزي مي کردند و در پايان به آنها خمير داده شد و با هم به خميربازي پرداختيم.

در تاريخ 27/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم با توجه به اينکه نقاشي داشتند مربي نقاشي آمد و با آنها نقاشي اشکال هندسي را کار کرد بعد از نقاشي مربي به کلاس رفت و به مناسبت شب يلدا و عيد قربان توضيحاتي داد و در دفتر شطرنجي تصوير يک هندوانه را با کاغذرنگي درست کرديم و آنها را چسباندند و بعد از آن در مورد اسراف کردن را کاري ناپسند مي دادند وسوره ي (کلو واشرابو و لا تسرفوا) توضيح داده شد و آنها هم در کتاب کار خودشان با توجه به توضيح داده شده رنگ آميزي کردند.

در تاريخ 1/10/86 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از تلويزيون- صبحانه- ورزش به کلاس رفتيم. مربي براي آنها شعر خواند و کمي لغت انگليسي کار کرد و بعد از آن دفتر رنگ آميزي را به کودکان داد و رنگ آميزي کردند و بعد از آن به سالن رفتيم و با هم بازي کرديم و آنها به نوبت سرسره بازي کردن.

گزارش هفتگي:

گزارش 1)

در تاريخ 10/7/86- رنگ آميزي- قصه ي بزبز قندي 12/7- رنگ آميزي- شعر- سرودخواني- اسباب بازي- کاردستي

گزارش 2)

14/7 ( دفتر شطرنجي- رسم شکل چهارخانه- قصه ي حسني- خمير 15/7- واحد کار پائيز- کشيدن ميوه روي کاغذ و برش توسط کودک 17/7- تلويزيون – ورزش- صبحانه- داستان- کاردستي- رنگ آميزي 19/7- دفتر شطرنجي- رفتن به حياط

گزارش 3)

22/7- آموزش شمارش اعداد (10 …………1)- نقاشي- قصه گويي- لگوبازي- دفتر شطرنجي- رنگ آميزي- خيمربازي 23/7- ورزش- صبحانه- شعر – ياد دادن سوره- بازي- آموزش مفهوم زير و رو- نقاشي آزاد.

24/7- ورزش- صبحانه- شعر- قصه- نقاشي- طرز راه رفتن خرس- کرم- کانگارو26/7- اسباب بازي- رنگ آميزي بهداشت

گزارش 4)

28/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- سرود- بازي درگوشي براي تقويت حس شنوايي- تمرکز حواس- واحد کار بهداشت- آموزش شعر در مورد بهداشت- نقاشي آزاد- کلمه ي انگليسي- بازي

29/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- چند لغت انگليسي (دست-پا-گوش)- دفتر کار- صندلي بازي

1/8- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- آموزش سوره- آشنايي با وسايل بهداشتي- واحد کار موجودات زنده و غيرزنده

گزارش 5)

5/8- شعر- بازي درگوشي- درست کردن کاردستي- صندلي بازي 6/8- شعر- واحد کار آداب غذاخوردن- رنگ آميزي- صندلي بازي 7/8- صحبت در مورد پليس- نقاشي در مورد پليس- خميرسازي 8/8- شعر- سرود- علامت استاندارد- کشيدن آن در دفتر شطرنجي10/8- اسباب بازي- سرود- کشيدن- حيوانات اهلي در دفتر شطرنجي

گزارش 6)

12/8- واحد کار جانوران- رنگ آميزي حيوانات- ميوه- قصه گويي- نمايش راه رفتن حيوانات 13/8- واحد کار زبان آموزي- يادگيري عدد2- لگو- نقاشي

گزار 7)

22/8- صبحانه- شعر- لغات انگليسي- واحد کار گياهان- رنگ آميزي- قصه گويي 24/8- شعر- قرآن- لغت انگليسي- واحد کار کمتر بيشتر- بازي

گزارش 8)

26/8- صبحانه- واحد کار تغذيه سالم و ناسالم- رنگ آميزي کتاب کار27/8- ورزش- تلويزيون- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار- بزرگتر- کوچکتر- صحبت در مورد خانه و انواع آن- بازي پول 29/8- شعر- واحد کار آب- رنگ آميزي- حياط

گزارش 9)

3/9- صبحانه- شعر- قرآن- پرورش مشاهده- آشنايي با مفهوم بزرگ و کوچک- تفاوت و شباهت خانه و بازي

6/9- صبحانه- شعر- لغت انگليسي- نقاشي- واحد کار پرورش مهارت کاربرد ابزار- قصه خواني

گزارش 10)

10/9- تلويزيون- صبحانه- واحد کار بهداشت- رنگ آميزي- بازي يخ شو آب شو

13/9- شعر- چراغ راهنمايي چند رنگ دارد- واحد کار ايجاد ذوق هنري

گزارش 11)

17/9- ورزش- صبحانه- شعر- زبان- نام بردن حيوانات اهلي و وحشي- کشيدن تصاويري که لغت انگليسي آن را ياد گرفتيد. واحد کار نکته ي بهداشتي- رنگ آميزي- حياط 20/9- ورزش- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار خطوط عمودي- قصه ي کوتاه

گزارش 12)

24/9- ورزش- صبحانه- شعر- سرود- شب يلدا- نکته ي بهداشتي و مسواک زدن- رنگ آميزي

27/9- نقاشي- اشکال هندسي- خوردن ميوه- توضيح شب يلدا و عيد قربان- چسباندن تصوير هندوانه در دفتر شطرنجي- واحد کار اسراف کردن کاري ناپسند است- آموزش سوره- رنگ آميزي تصاوير مربوطه.

گزارش 13)

1/10- ورزش- تلويزيون- صبحانه- بازي (سرسره- عمو زنجيرباف- رنگ آميزي- خوردن ميوه)

گزارش ماهانه

1- در تاريخ 10/7/86 اولين روز بود که وارد مهد شدم. ابتدا با آنها آشنا شدم بعد از معرفي خودم و آشنايي با مربيان به کلاس رفتم چون کتاب کار نداشتند رنگ آميزي داده شد. قصه ي بزبز قندي را همراه با تقليد صدا خواندم.

12/7- رنگ آميزي- شعر و سرودخواني- دادن اسباب بازي- درست کردن کاردستي در مورد عيد سعيد فطر

2- در تاريخ 14/7 دفتر شطرنجي به همراه مدادرنگي براي رسم شکل چهارخانه- قصه ي حسني خوانده شد- خمير

در تاريخ 15/7- واحد کار پائيز- کشيدن ميوه روي کاغذرنگي و برش توسط کودک

17/7- تماشاي تلويزيون- ورزش صبحگاهي- خواندن داستان- درست کردن کاردستي- دفتر رنگ آميزي

19/7- تماشاي تلويزيون- خوردن صبحانه- دادن دفتر شطرنجي- رفتن به حياط

3- در تاريخ 22/7- تماشاي تلويزيون- ورزش صبحگاهي- خوردن صبحانه- آموزش شمارش اعداد (10-1)- کشيدن نقاشي- قصه گويي- لگوبازي- دفتر شطرنجي رنگ آميزي علامت استاندارد- خميربازي

23/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- ياد دادن سوره- بازي- آموزش مفهوم زير و رو- نقاشي آزاد

24/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- خواندن شعر- قصه گويي- نقاشي- طرز راه رفتن خرس- کرم- کانگارو

26/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- روز اسباب بازي- دفتر شطرنجي رنگ آميزي بهداشت

4) در تاريخ 28/7- تماشاي تلويزيون- ورزش- صبحانه- سرود- بازي در گوشي براي تقويت حس شنوايي- تمرکز حواس- واحد کار بهداشت- آموزش شعر در مورد بهداشت- نقاشي آزاد- کلمه ي انگليسي – بازي

29/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- آموزش شعر- چند لغت انگليسي (گوش- دست و پا)- دادن دفتر کار اعضاي بدن را درست کردن پازلي که قبلاً برش زدند در کتاب کار چسباندند- صندلي بازي

1/8- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- آموزش سوره (النظافه…)- آشنايي با وسايل بهداشتي- سوره احسانا…- واحد کار موجودات زنده و غيرزنده

3/8- تلويزيون- صبحانه- شعر- قرآن- نقاشي آزاد- بازي- خوردن ميوه

گزارش ماهانه 2)

1) در تاريخ 5/8/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- بازي درگوشي- درست کردن کاردستي- صندلي بازي

6/8- ورزش- صبحانه- شعر- واحد کار آداب غذاخوردن- رنگ آميزي- صندلي بازي

7/8- صحبت در مورد پليس- نقاشي در مورد پليس- خمير بازي

8/8- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- سرود- علامت استاندارد- کشيدن علامت استاندارد در دفتر شطرنجي

10/8- ورزش- تلويزيون- صبحانه- اسباب بازي- سرود- کشيدن حيوان اهلي در دفتر شطرنجي

2) در تاريخ 12/8/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- واحد کار جانوران- رنگ آميزي حيوانات- ميوه- قصه گويي- نمايش راه رفتن حيوانات

13/8- صبحانه- واحد کار زبان آموزي (محيط خارج از خانه و اشکالات تلفظي)- يادگيري عدد2- لگو- نقاشي

3) در تاريخ 22/8/86- صبحانه- شعر- لغات انگليسي- واحد کار گياهان- رنگ آميزي- قصه گويي

24/8- صبحانه- شعر- قرآن- لغت انگليسي- واحد کار کمتر بيشتر- بازي

4) در تاريخ 26/8/86- صبحانه- واحد کار تغذيه سالم و ناسالم- رنگ آميزي کتاب کار

27/8- ورزش- تلويزيون- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار بزرگتر کوچکتر- صحبت در مورد خانه و انواع آن- بازي پازل

29/8- تلويزيون- ورزش-صبحانه- شعر- واحد کار آب- رنگ آميزي کتاب کار- رفتن به حياط

گزارش ماهانه 3

1- در تاريخ 3/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- قرآن- پرورش مشاهده آشنايي با مفهوم بزرگ و کوچک- تفاوت و شباهت خانه- بازي

6/9- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- لغت انگليسي- نقاشي- واحد کار پرورش مهارت کاربرد ابزار- قصه خواني

2- در تاريخ 10/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- واحد کار بهداشت- رنگ آميزي- بازي يخ شو آب شو

13/9- صبحانه – تلويزيون- شعر- چراغ راهنمايي چند رنگ دارد- واحد کار ايجاد ذوق هنري

3- در تاريخ 17/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه-شعر- لغت انگليسي- نام بردن حيوانات اهلي- وحشي- کشيدن تصاويري را که لغت انگليسي آن را ياد گرفتند- واحد کار نکته ي بهداشتي- رنگ آميزي- رفتن به حياط

20/9- ورزش صبحگاهي- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار خطوط عمودي- قصه ي کوتاه

4- در تاريخ 24/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- سرود در مورد شب يلدا- نکته بهداشت مسواک زدن- رنگ آميزي- خميربازي

27/9- ورزش- تلويزيون- صبحانه- نقاشي- اشکال هندسي- خوردن ميوه- توضيح شب يلدا- عيد قربان- چسباندن تصوير هندوانه در دفتر شطرنجي- واحد کار در مورد اسراف کردن کار ناپسندي است- آموزش سوره (کلو واشرابوا و لا تسرفوا) در همين زمينه- رنگ آميزي تصاوير مربوطه.

گزارش ماهانه 4

1- در تارخ 1/10/86- ورزش- تلويزيون- صبحانه- بازي (سرسره- عموزنجيرباف)- رنگ آميزي- خوردن ميوه

خلاصه آموزش ها در طي 3 ماه به اين ترتيب بود:

آموزش علوم ديني و مذهبي: آشنايي با قرآن کتاب خدا- کلمه الله- هر کاري را با نام خدا شروع کنيم- آشنايي با ماه مبارک رمضان- ليالي قدر و شهادت حضرت علي (ع)

نام قاتل حضرت علي (ع)= ابن ملجم مرادي- محل شهادت= مسجد کوفه

زمان شهادت= 19 ماه رمضان

بحث و گفتگو در مورد روز جهاني قدس که چه روزي است- عيد سعيد فطر

شهادت امام جعفر صادق (ع)

آموزش دوازده امام- ولادت حضرت معصومه (س)- حرم مطهر آن حضرت= قم

ولادت امام رضا (ع) و حرم ايشان= مشهد

آشنايي با نحوه وضو گرفتن نماز خواندن و اينکه در شبانه روز 17 رکعت نماز مي خوانيم.

آشنايي با قبله و جهت نماز خواندن

آموزش قرآن: حفظ سوره حمد- کوثر- اخلاص- همراه با معني

آموزش دعاي: اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً واسعا و جعلنا من الشاکرين

دعاي اللهم کن لوليکن الحجه بن الحسن…

حفظ احاديث: النظافه من الايمان: پاکيزگي نشانه ايمان است.

بالوالدين احسانا: به پدر و مادر خود نيکي کنيد.

الحسودُ لا يسودُ: حسود هرگز آسوده نيست.

آموزش مفاهيم رياضي: شمردن اعداد از 1 تا 20

آشنايي با مفاهيم: کوتاه و بلند- پهن و باريک- زير و رو- بالا و پائين- دور و نزديک- کوچک و بزرگ- کمتر و بيشتر- سبک و سنگين- باز و بسته- چپ و راست

شمارش معکوس از 10 به پايين.

آشنايي با اشکال هندسي (مربع- دايره- مثلث- مستطيل- بيضي و لوزي)

سوزن کاري براي تقويت انگشتان دست

آشنايي با مفاهيم جمع کردن و کم کردن از مجموعه

آشنايي با خطوط: راست، کج، شکسته.

آشنايي با مفاهيم علوم تجربي:

مفاهيم شب و روز- (خورشيد- ستاره- ماه) چه موقع در آسمان ديده مي شوند.

تشکيل باران به صورت عملي در کلاس- کره زمين و آنچه که در آن هست- موجودات زنده و غيرزنده

لانه سازي پرندگان- دسته بندي حيوانات اهلي- وحشي- نوع پوشش بدن- تخم گذار و يا پستاندار.

آشنايي با آبزيان مانند دلفين- ماهي و…

بدن ماهي از پوشيده شده؟ پولک

ماهي با چه وسيله اي تنفس مي کند؟ آبشش

دوزيست ( حيواناتي که هم در خشکي و هم در آب زندگي مي کنند مانند لاک پشت و…

آشنايي با فرآورده هاي لبني حيواناتي مانند گاو- گوسفند.

آشنايي با نوع پارچه ها: پشمي- پنبه اي و نخي

آشنايي با چهار فصل و ماه هاي هر فصل که سه ماه دارد.

آشنايي با فصل پائيز- تغييرات آب و هوايي- زرد شدن برگ درختان- کوچ پرستوها- ميوه هاي فصل پائيز و ماه هاي آن (مهر- آبان- آذر)

چيستان:

1- کدام حيوان است که با زبان چسبناک خود حشرات را گول مي زند؟ قورباغه

2- مهربانترين حيوان دريايي کدام است؟ دلفين

3- کدام حيوان است که کوهان دارد؟ شتر

4- آن چيست که هرجا که مي رويم دنبالمان مي آيد؟ سايه

5- حواس پنج گانه را نام ببريد. بينايي- بويايي- چشايي- شنوايي- لامسه

آموزش بهداشت:

گرفتن ناخن ها هر هفته- حمام کردن- مسواک زدن- شانه زدن موها- تميز نگه داشتن لباسها- نبردن دست در گوش- دهان- بيني- کم خوردن قند و شيريني و شکلات- استفاده نکردن از وسايل شخصي ديگران- مانند ليوان- شانه- حوله- مسواک.

نکات ايمني: دست نزدن به اشياي خطرناک و نوک تيز مانند وسايل برقي و گازي و چرخ گوشت و آبميوه گيري.

سُر نخوردن روي پله ها و هل ندادن دوستان موقع بازي

موقع عبور از خيابان دست بزرگترها را بگيرند.

ياددادن آدرس منزل و شماره تلفن و پلاک منزل به کودکان.

آموزش مفاهيم علوم اجتماعي:

آشنايي با نقشه ايران- کره زمين- نام استان خراسان رضوي

پايتخت ايران: تهران- نام شهرستاني که زندگي مي کنيد: نيشابور- نام رهبر انقلاب: آيت الله خامنه اي

نام رئيس جمهور: آقاي احمدي نژاد

آشنايي با پرچم ايران و رنگ هاي آن ( سبز و سفيد و قرمز

آداب اجتماعي: سلام کردن- خداحافظي کردن- با دهان پر حرف نزدن- موقع عطسه و سرفه جلوي دهان خود را با دستمال گرفتن- شستن دست ها قبل و بعد از خوردن غذا و بيرون آمدن از دستشويي- احترام به بزرگترها- حرف نزدن بين صحبت ديگران- با صف وارد کلاس شدن- مهرباني با دوستان.

نصب چراغ راهنمايي در چهارراه ها- آشنايي با چراغ راهنمايي و رنگ هاي آن.

با توجه به معرفي که از قبل در مورد اين مرکز انجام شد بگوئيد که اين مرکز چه اشکالي دارد؟

نقطه ضعف اين مرکز اين است که از وسايل کمک آموزشي برخوردار نيست. اين مرکز حتي کتاب کار براي مربي ها هم ندارد تا آنها از اين کتاب استفاده بکنند. طبق اين برنامه جلو بروند- فضاي بسيار محدودي دارد. جاي براي بازيهاي آزاد بچه ها ندارد. فضاي کلاس ها بسيار محدود است- نه استخر توپ دارد و نه استخر شن و نه وسايل بازي براي کودکان.

پيشنهاد

پيشنهاد مي شود مسئولين از کساني که براي مهدها استفاده مي کنند ويژه ي همين رشته باشد چون تجربياتي را که اساتيد محترم در اختيار آنها قرار مي دهند آنها هم در اختيار کودکان قرار مي دهند و باعث مي شود که خانواده ها کودکاني خلاق داشته باشند و علاوه بر اينکه فقط مربي نقاشي را در اختيار کودکان قرار مي دهند مربي کامپيوتر- زبان آموزي- سفالگري- قرآن را که هر کدام آموزش مفيدي براي خودشان دارند را در اختيار کودکان قرار بدهند.

انتقاد

اين مرکز اگر مربيان ويژه ي همين رشته داشت از پيشرفت بيشتري برخوردار بود يا اينکه فضاي آموزشي اگر وسيعتر بود کودکان براي بازي و پرورش خلاقيت جاي بيشتري داشتند خيلي بهتر مي شد و همچنين يک سالن براي بازيهاي فکري کودکان مثل مگ مغناطيس- پازل در نظر مي گرفتند خيلي در رشد و شکوفايي استعداد و خلاقيت کودکان کمک مي کرد.

برداشت های کلی :

چه نکات مثبت و منفي داشت ، نکته مثبت:

جنبه ي مثبتي که داشت اين بود که با روحيات بچه ها بيشتر آشنا شديم و اينکه همه ي کودکان را بايد با يک چشم عادلانه ديد و فرقي بين کودکان قرار ندهيم چون روحيه ي بسيار حساس و شکننده دارند. از بعضي از تجربيات مربيان استفاده بردم مثل نحوه ي شعر ياد دادن به آنها- يا اينکه از کاردستي هايي که براي کودکان درست مي کردند من هم ياد گرفتم و هم نظراتي در آن مورد به آنها مي دادم طرز برخورد مربيان هم با کودکان بسيار عالي و پسنديده بود.

نکته منفي:

مربيان در مقابل بعضي از حرف هاي کودکان هيچ گونه عکس العملي نشان نمي دادند و باعث مي شد که آنها دوباره همان کلمه را تکرار کنند.

در مفهوم رياضي عدد را نبايد به کودکان آموزش مي دادند فقط به صورت لفظي بايد آنها مي دانستند و نه اينکه عدد 2 طرز نوشتن آن را بدانند. فقط شکل ظاهري آن را به صورت نمايش بدانند نياز نيست آن را بنويسند.

از کتاب زبان آموزي استفاده نمي شد. کتاب زبان هم نداشتند.

نتيجه گيري:

با روحيات و مشکلات بچه ها و طرز برخورد با آنها آشنا شدم. از تجربيات مربيان استفاده کردم هم براي کارم مفيد بود و هم براي آينده.

مي توانيم با آموزش مفاهيم مختلف کودکي خلاق تحويل جامعه دهيم.

اگر مدير در اين رشته تخصص داشت ضربه اي به کودکان وارد نمي شد.

اگر آموزش و پرورش کلماتي را که در تأسيس يک مهد بود رعايت مي کرد مربيان مجربتري براي کودکان مي آورند و از نظر علمي هم کودکان پربارتر مي شدند.

 


ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد (قابل ویرایش) موجود است
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 950
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 12
 • آی پی دیروز : 31
 • بازدید امروز : 72
 • باردید دیروز : 62
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 460
 • بازدید ماه : 1,894
 • بازدید سال : 1,894
 • بازدید کلی : 34,500