close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد
loading...

پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد

پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانلود متن کامل - همه رشته ها

gl/l (1151)

 

gl/l (1151)

مهد کودکي را که کارآموزي مي کرديد معرفي کنيد.

مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3-4 ساله داراي 20 کودک که براي اين کلاس بسيار زياد مي باشد. اين گروه سني طوري هستند که هر کدام در حال جنب و جوش و تحرک مي باشد و فضا بسيار کوچک است و از وسايل کمک آموزشي و کتاب کمکي علاوه بر کتابهاي آموزشي خودشان استفاده نمي شد- کاردستي بسيار محدود مي باشد- وسايل بازي براي کودکان هم نداشتند در گروه 4-5 ساله آمادگي 1 داراي 19 کودک که کلاس بسيار کوچک طوري که ** هم جاي براي رفت و آمد بين بچه ها نداشت. مدير امکانات آموزشي بريا مربيان قرار نمي داد مثل وسايل کمک آموزشي- کتاب کار مربي- و حتي آن ها کتاب به اين مهمي يعني زبان آموزي در اختيار کودکان قرار ندادند که خزانه لغات کودکان کمي وسيعتر شود. هيچگونه وسايلي براي خلاقيت و شکوفايي کودکان مثل پازل، جورچين، و… وجود نداشت تا کمي کودکان را به فکر وادارند. در گروه 6سال آمدگي 2 با 13 کودک که به نظر من همه آن ها جاي خيلي کمي داشتند و مثل دو گروه قبلي هيچگونه امکانات کمک آموزشي نداشتند وسيله بازي به غير از لگو و خمير هيچ چيز ديگري نداشتند.

مدير مسئول: مدير مسئول خانم بايگي داراي ليسانس ادبيات با 3 سال سابقه کاري مي باشند که تجربه ي زيادي در اين زمينه کسب نکرده بودند. امکانات زيادي در اختيار مربيان قرار نمي دادند تا آنها بتوانند دانشي را که کسب مي کنند در اختيار کودکان قرار بدهند. امکانات بسيار کم بود وظايف يک مدير پيش دبستاني به شرح زير است:

1) تعيين وظايف کليه مربيان و کارکنان

2) ترتيب دادن جلسات بحث و انتقاد دوستانه بين همکاران و مدرسه

3) ترتيب دادن جلسات خصوصي بين مدير و مربي

4) ارزشيابي از کار مربيان

5) ايجاد کتابخانه براي مربيان و استفاده مفيد از کتابخانه براي همکاران

6) توجه به مسائل شخصي و خانوادگي مربيان و تشويق و دلگرم ساختن آنان به کار و فعاليت

7) نظارت در اجراي هرچه بهتر برنامه هاي تنظيم شده

8) تنظيم برنامه سالانه، هفتگي- روزانه براي کار کلاسها

9) تشکيل جلسات با اوليا و مربيان و نظرخواهي از آنان در جهت بهبود کارها

10) استفاده از خلاقيت کودکان و مربيان در مرکز آموزش

11) انجام امور مالي و اداري در پشتيباني از برنامه هاي آموزشي

پس اگر تحثيلات اين خانم در خصوص همين زمينه بود تجربه ي بيشتري کسب مي کرد و کودکان هم در اين زمينه آسيب نمي ديدند.

ساعت کاري در مهد: ابتدا تنظيم ساعت در کودکان با در نظر گرفتن سن و سال آنان، توانايي هاي ذهني کودکان و عوامل ديگر از قبيل وسايل آموزشي و روشهاي آموزش و نظاير آن انجام مي گيرد.

به تناسب ساعتهاي را براي کودکان تدارک مي بينند با توجه به مدتي که کودکان را نگهداري مي کنند ساعت روز را بين فعاليت هاي مختلف کودکان تقسيم بندي مي کنند. در هر ساعت از روز فعاليت هايي را پيش بيني مي کنند که وسيله مربيان به مورد اجرا گذاشته مي شود معمولاً در مهد کودک سه نوع ساعت کار مي توان مشاهده کرد. ولي کميت آن ها بستگي به اداره کنندگان مهد دارد.

1- ساعاتي از روز را کودکان سرگرم فعاليت هايي هستند که اين فعاليت ها به دقت قبل از ورود به کلاس از طريق مربي تهيه و تنظيم شده اند و يا راهنمايي مربي اجرا مي شوند مدت اين نوع فعاليت ها معمولاً بين 15 تا 30 دقيقه در روز است و کودکان قدم به قدم در انجام فعاليت ها راهنمايي مي شوند اين نوع برنامه در کلاس هاي کودکان 5 و 6 ساله بيشتر اجرا مي گردند و در کلاس هاي پائين مانند 3 و 4 سال حجم چنين برنامه هايي کم است.

2- در مهد کودک ساعاتي را که کودکان به فعاليت هايي مي پردازند که درنيمي از برنامه وسيله مربي راهنمايي مي شود ولي نصف فعاليت ها را کودکان به صورت آزاد اجرا مي کنند و مخصوصاً سعي بر اين است که کودکان از خلاقيت و ابتکار خويش در انجام کارها بهره بگيرند مدت اين برنامه ها معمولاً حدود 30 الي 40 دقيقه در روز است.

معرفی مربیان و تحصیلات آنها :

خانم زهره صادقی ( مربی 6 ساله ها )

تحصیلات : فوق دیپلم ادبیات

سابقه : 9 سال

خانم راضیه سبوسی ( مربی 5-4 ساله ها )

تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی

سابقه : 3 سال

خانم رؤیا معدنی ( مربی 4-3 ساله ها )

تحصیلات :‌فوق دیپلم مربی کودک

سابقه : 3 سال

مراحل کارهاي انجام شده در محل کارآموز: {گزارش روزانه}

در تاريخ 10/7/86 ساعت 7:35 وارد مهد شدم ابتدا من با بچه ها آشنا نبودم مدير آنها را به من معرفي کرد و من هم خودم را به آن ها معرفي کرده بودم. بچه ها با کمک مربي با هم نرمش کردند و بعد از نرمش مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از خوردن صبحانه با هم به کلاس رفتيم. دفتر نقاشي و رنگ آميزي را بين بچه ها پخش کردم بچه ها شروع به رنگ آميزي کردند. بعد مربي نقاشي وارد کلاس شد دفتر نقاشي را پخش کردم اشکال هندسي را به آنها ياد داد. من با بچه ها صندلي بازي کردم و بعد از آن براي آين ها قصه ي بزبزقندي را همراه با تقليد صدا خواندم و کلاس تمام شد و من هم بقيه ي ساعت را همراه با بچه ها پائين مشغول شدم و با هم کمي بازي کرديم و بعد از آن ساعت 12:35 از مهد خارج شدم.

در تاريخ 12/7/86 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از کمي نرمش و خوردن صبحانه بچه ها به کلاس رفتند کمي نقاشي کردند. بعد شعر آي قصه، قصه را با هم تمرين کرديم و چون کتاب آموزشي آنها نيامده بود بچه ها به سالن رفتند و کمي با اسباب بازيهاي خود بازي کردند و بعد از بازي مشغول خوردن ميوه ها شدند و من هم کاردستي مربوط به عيد سعيد فطر را درست کردم.

در تاريخ 14/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از کمي نرمش بچه ها مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از آن وارد کلاس شدند. دفتر شطنجي را به آنها دادم به همراه مدادرنگي *** شکل چهارخانه براي آموزش مفاهيم رياضي و همچنين تقويت انگشتان و هماهنگي بين چشمها را انجام داديم و با مداد رنگي شکل چهارخانه را رسم کرديم و آنها رنگ آميزي کردند و بعد از آن بريا آنها قصه ي حسني را خواندم و بعد به سالن رفتيم مشغول خوردن ميوه شدند بعد از آن کمي بازي کرديم و دوباره به کلاس برگشتيم وبه آنها خمير دادم و با هم مشغول خمير باز شديم و ساعت 12:35 از مهد خارج شدم.

در تاريخ 15/7 ساعت 10:35 وارد مهد شدم چون واحد کار مربوطه به فصل پائيز بود از قبل براي بچه ها ميوه هاي فصل پائيز انار سيب- گلابي را در خانه تهيه کردم و بين بچه ها پخش کردم و آن ها خودشان مشغول برش زدن شدند و به دفتر کارشان چسباندند و بعد من به همراه مربي براي درست کردن کاردستي به سالن رفتيم و من با بچه ها مشغول بازي شدم.

در تاريخ 17/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم کمي کنار بچه ها نشستم و با هم به تماشاي تلويزيون نشستم بعد بچه ها کمي نرمش کردند و بعد از نرمش مشغول خوردن صبحانه شدند بعد از صبحانه به کلاس رفتيم من براي بچه ها قصه ي حسني را خواندم و آنها هم با لذت گوش مي دادند و بعد از خواندن قصه دفتر رنگ آميزي را به آنها دادم و مشغول رنگ آميزي شدند و بين رنگ آميزي معلم نقاشي آمد و دفتر نقاشي را بين بچه ها پخش کرد و مربي به آنها نقاشي آموزش داد و من و مربي به بيرون از کلاس رفتيم و مشغول درست کردن کاردستي شديم و من هم به آنها کمک کردم و مربي با بچه ها بازي کرد. و بعد از بازي ميوه هاي خود را خوردند و من به خاطرکاردستي که در مورد بدن حيوانات بود که بدن آنها از چي پوشيده است. بدن گوسفند بود. کودکان پنبه را گرد مي کردند و به بدن گوسفند مي چسباندند و من تا ساعت 1:35 در مهد ماندم و به مربي کمک کردم و بعد از آن تا ساعت 1:35 از مهد خارج شدم.

در تاريخ 19/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم روز پنجشنبه ورزش صبحگاهي نداشتيم بچه ها بعد از ديدن تلويزيون به خوردن صبحانه مشغول شدند و بعد از تمام شدن صبحانه به کلاس رفتيم. دفتر کار را به آنها داديم و آنها مشغول رنگ آميزي شدند و بعد از رنگ آميزي مربي کار آنها را تأييد کرد و بعد من براي آنها کتاب داستان خواندم بعد از قصه به حياط رفتيم و آنها به نوبت تاب بازي کردند بعضي ها هم مشغول ديدن خرگوشي که در حياط بود شدند و با هم در مورد اين موجود صحبت مي کردند و به آن برگ درخت را مي دادند.

در تاريخ 22/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم. بع داز کمي تلويزيون دعاي قبل از صبحانه را خواندند و مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از اتمام صبحانه به اتفاق هم به کلاس رفتيم بعد از چيدن کمي با هم شعر و قرآن سوره کوثر تمرين کردند بعد آموزش اعداد را داشتيم (10و…و2و1) که براي هر کدام شکلي در دفتر شطرنجي کشيده شد و آنها رنگ آميزي کردند. بعد از آن دفتر نقاشي را به بچه ها داديم بعد هر يک مشغول نقاشي شدند بعد از پايان نقاشي و جمع کردن دفتر نقاشي مربي يک کتاب داستان خواند و بعد از پايان داستان من با آنها بازي بگرد و پيدايش کن را بازي کردم. ساعت بعدي دفتر شطرنجي را به آنها داديم و از قبل من شکل علامت استاندارد را طراحي کرده بودم و بعد از کمي توضيح اينکه روي هر چيزي که علامت استاندارد دارد استفاده کنند مرغوبتر و بهداشتي است و بايد آنها را استفاده کنند.

در تاريخ 23/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از کمي نرمش و تلويزيون مشغول خوردن صبحانه شدند و بعد از اتمام صبحانه خدا را به خاطر اين همه نعمت شکر کردند بعد از آن با هم به کلاس رفتيم شعر جلسه ي قبل را با هم کار کرديم و يک سوره خوانديم و بعد از آن من براي آنها در مورد آبزيان توضيح دادم اينکه کجا زندگي مي کنند، چه چيزي مي خورند، چه طور تنفس مي کنند، با چه وسيله اي تنفس مي کنند و بعد از آن يک کتاب داستان براي آنها خواندم بعد از آن بازي يک دستا روي ميز، 2 دستا زير ميز براي آموزش رياضي انجام دادم بعد در دفتر نقاشي، نقاشي آزاد کشيدند.

در تاريخ 24/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم بعد از تماشاي تلويزيون و ورزش صبحگاهي دعاي قبل از غذا را شروع به خواندن کردم و بعد از پايان غذا خدا را شکر کردند و بعد از خوردن صبحانه به سمت کلاس رفتند مربي با آنها شعر کار کرد و بعد از شعر يک کتاب داستان براي آنها خواندم بعد از کتاب داستان دفتر نقاشي را بين آنها پخش کرديم مربي نقاشي آمد و به آنها نقاشي ياد داد و من هم در دفتر شطرنجي آنها براي آموزش مفاهيم علوم تجربي «بهداشت» شکل مسواک و شانه را رسم کردم تا رنگ بزنند و بعد شروع به خوردن ميوه کردند بعد از خوردن ميوه به کلاس برگشتند دفتر شطرنجي را به‌ آنها داديم و مسواک و شانه را رنگ آميزي کردند و بعد از رنگ آميزي به سالن رفتيم و من طرز راه رفتن خرس، کرم، کانگارو را ياد دادم و همه با هم اجرا مي کردند و خيلي خوششان آمد.

در تاريخ 26/7 ساعت 7:35 وارد مهد شدم. تماشاي تلويزيون- به کلاس رفتيم روز اسباب بازي بود و با هم به سالن رفتيم و بازي کرديم. دفتر نقاشي داده شد و نقاشي آزاد کشيده شد.

در تاريخ 28/7 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از نرمش صبحگاهي و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم. با هم سرودهاي روز قبل را تمرين کرديم واحد کار آن روز بهداشت شعر جديدي در مورد بهداشت ياد داده شد. مربي مي خواند و بچه ها تکرار مي کردند. نقاشي آزاد کشيده شد. چند کلمه ي انگليسي آموزش داده شد. براي خوردن ميوه به سالن رفتند با هم سرسره بازي کردند.

در تاريخ 29/7 ساعت 7:30 وارد مهد شدم. بعد از نرمش صبحگاهي و خوردن صبحانه و بعد به کلاس رفتند شعر کلاغي در خيابان را با هم تمرين کردند. با هم چند کلمه ي انگليسي (گوش- چشم- دست) را با هم تمرين کردند. کتاب کار داده شد و اعضاي بدن انسان را که جدا از هم بود رنگ آميزي کردند و برش زدند و با نظم و ترتيب کنار هم قرار دادند و در کتاب کار چسباندند.

در تاريخ 1/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از نرمش صبحگاهي و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم و شعر و قرآن و کلمه هاي انگليسي را با هم کار کرديم. سوره النظافه. (آشنايي با وسايل بهداشت شخصي) و سوره احسان و بوالوالدين (به پدر و مادر خود نيکي کنيد) را کار کردند و مربي نقاشي آمد و نقاشي کار کردند. من واحد کار موجودات زنده و غير زنده را به آنها آموزش دادم و آنها شکل هاي روي برگه مي ديدند و مي گفتند کدام زنده م کدام غيرزنده است. يک قصه هم براي آنها خواندم.

در تاريخ 3/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از صبحانه و تلويزيون به کلاس رفتيم ابتدا با هم شعر و قرآن تمرين کرديم بعد يک نقاشي آزاد کشيدند و چون روز پنج شنبه روز اسباب بازي بود با هم بازي کرديم.

در تاريخ 5/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از تماشاي تلويزيون و ورزش صبحگاهي و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم شعرهاي روزهاي گذشته را يادآوري کردند يک قصه براي آنها خواندم و بازي درگوشي با هم بازي کرديم خيلي خوششان آمد بعد از آن من به همراه مربي با هم کاردستي درست کرديم و بعد با بچه ها صندلي بازي کردم.

در تاريخ 6/8 ساعت 7:30 وارد مهد شدم بعد از ورزش صبحگاهي- خوردن صبحانه- به کلاس رفتيم با هم شعر کار کرديم بعد کتاب کار به آنها داده شده و در مورد آداب غذاخوردن براي آنها توضيح دادم بعد آنها رنگ آميزي کردند.

در تاريخ 7/8 ساعت 7:10 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم و من با بچه ها شعرهاي دفعه ي پيش و سئوالاتي در مورد آداب غذاخوردن پرسيدم بعد از آن در مورد خيابان و پليس براي آنها توضيح دادم. اينکه چه جور جايي است- چه مقدار بايد از خيابان عبور کنيم- بايد به پليس احترام بگذاريم و سئوالاتي پرسيدم و آنها جواب دادند و نقاشي در اين مورد کشيدند.

در تاريخ 8/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم با هم شعر و سرود کار کردم بعد از آن در مورد علامت استاندارد توضيح داده شد که روي وسيله ها- خوراکي ها علامت استاندارد دارد بعد از آن بچه ها تک تک خوراکي ها را درآوردند و علامت استاندارد را نشان مي دادند.

در تاريخ 10/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه و ورزش صبحگاهي بچه ها به کلاس رفتند روز اسباب بازي بود هر کدام براي خودشان اسباب بازي آورده بودند کمي با هم سرود خوانديم. واحد کار آنها در مورد حيوانات اهلي بود که شکلي در اين مورد در دفتر شطرنجي آنها کشيده بوديم که هر کدام که اهلي بود را رنگ مي زد.

در تاريخ 12/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم واحد کار آن روز آنها در مورد جانوران بود (نوع حرکت آنها، کجا زندگي مي کنند، نوع غذاي آنها با هم فرق مي کند، تخم گذارند، بچه زا هستند) آنها در کتاب کار خودشان تصاوير را مشاهده مي کردند و بعد از آن شروع به رنگ آميزي کردند.

در تاريخ 13/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم واحد کار آنها زبان آموزي بود (با کودکان در مورد محيط خارج از منزل و کودکستان بحث و گفتگو کنيم و اشکالات تلفظي آنها را برطرف کنيم) و اينکه وقتي به مهد مي آيند در مسير چه چيزهايي مي بينند بعد براي لگوبازي به سالن رفتيم و با هم بازي کرديم.

در تاريخ 22/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم مربي ابتدا با آنها شعر و لغات انگليسي کار کرد بعد از آن واحد کار آنها در مورد گياهان بود. (شکوفه دارند- بعضي ميوه مي دهند، ريشه آنها با هم فرق مي کند و…) و آنها در کتاب کارشان رنگ آميزي کردند. بعد از پايان رنگ آميزي براي آنها قصه خواندم و خيلي خوششان آمد.

در تاريخ 24/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه و ورزش به کلاس رفتيم ابتدا شعر- سوره ي قرآ و چند لغت انگليسي کار کرد واحد کار آنها در مورد مفهوم کمتر- بيشتر بود که توضيحي در اين مورد داده شد و در دفتر شطرنجي آنها شکلي رسم شده بود که آنها با توجه به مفهوم، رنگ آميزي مي کردند. و با توجه به روز اسباب بازي به سالن رفتند و با هم بازي کردند و خمير هم داده شد با هم اشکالي درست کرديم.

در تاريخ 26/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش صبحگاهي- و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم واحد کار آنها در مورد تغذيه سالم و ناسالم (خوردن غذاهاي مفيد باعث سلامت انسان مي شود) (از خوردن غذاهاي مانده و آلوده خودداري کنند) (خوردن خوراکي هاي غيرمفيد باعث بي اشتهايي و بيماري مي شوند) توضيح داده شد و آنها هم تصاويري را که در کتاب کار آنها وجود داشت را با توجه به توضيح داده شده رنگ آميزي کردند و در پايان به سالن رفتيم و با هم لگو بازي کرديم.

در تاريخ 27/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم بعد از خواندن شعر و تکاليف قبلي مربي نقاشي آمد و به آنها نقاشي ياد داد و بعد از آن بچه ها براي خوردن ميوه به سالن آمدند و کمي با هم بازي کرديم و دوباره به کلاس برگشتيم و در مورد مفهوم بزرگتر و کوچکتر و مفهوم خانه براي آنها صحبت کرديم (انواع خانه- چادر- يخي- آپارتماني- ويلايي) و کدام خانه بزرگتر و کدام خانه کوچکتر است توضيح داده شد و آنها را رنگ آميزي کردند و بعد از پايان به آنها پازل داده شد و بازي کردند و با بچه ها عوض مي کردند تا پازل آنها تکراري نباشد.

در تاريخ 29/8 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم. بعد از خواندن شعر و مشاهده تکالف قبلي واحد کار آنها در مورد آب بود که توضيحي داده شد (بو دارد يا نه- مزه دارد- چه رنگي است) (صرفه جويي کنند- آب مصرف فراواني دارد) کتاب کار به آنها داده شد و مشغول رنگ آميزي شدند و بچه ها را به حياط برديم و تاب و سرسره بازي کردند.

در تاريخ 3/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه- ورزش صبحگاهي و تماشاي تلويزيون به کلاس رفتيم بعد از تمرين شعر- قرآن- واحد کاري در مورد پرورش مشاهده و آشنايي با مفهوم بزرگترين مثلاً شباهتها و تفاوتها يک خانه را بگويند و هم چنين بزرگترين پنجره را رنگ آميزي کنند و بعد از آن کتاب کار به آنها داده شد و رنگ آميزي کردند و در پايان من با آنها بازي بگرد و پيدايش کن را بازي کردم.

در تاريخ 6/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از خوردن صبحانه- ورزش صبحگاهي با هم به کلاس رفتيم و کمي شعر و لغت انگليسي با هم کار کرديم بعد مربي نقاشي آمد و با هم نقاشي کار کردند. بعد مربي درمورد پرورش مهارت کاربرد ابزار توضيح داد (با بريدن خط هاي مهمتر و تا کردن خط چين ها خانه بسازند) و کتاب کار به آنها داده و برش زدند و در پايان يک قصه کوتاه خواندم.

در تاريخ 10/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از تماشاي تلويزيون- خوردن صبحانه و ورزش صبحگاهي به کلاس رفتيم مربي شعرهاي سري قبل را با آنها تمرين کرد. بعد از آن واحد کار آنها در مورد نکته ي بهداشتي (استحمام باعث سلامتي مي شود- از دارو بايد سر ساعت استفاده کرد- هنگام بيمار شدن بايد به پزشک مراجعه کرد) توضيح داده شد. با توجه به توضيح رنگ آميزي کردند و در پايان به سالن رفتيم و من با آنها يخ شو- آب شو بازي کردم.

در تاريخ 13/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم من با آنها لغت انگليسي و شعر کار کردم و اينکه چراغ راهنمايي چند رنگ دارد. بعد از آن مربي نقاشي آمد و با آنها نقاشي کار کرد و بعد از نقاشي بچه ها براي خوردن ميوه به سالن آمدند و بعد از تمام شدن ميوه دوباره به کلاس برگشتند و مربي در مورد ايجاد ذوق هنري (از کودکان بخواهيد از شکل هاي پائين هر چند تا که لازم است برش بزنند و اين خانه را با آن تزئين کنند) توضيح داده شد و سپس قيچي داديم و برش زدند و آن خانه را تزئين کردند.

در تاريخ 17/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتم بعد از خواندن شعر، لغت انگليسي چند حيوان اهلي و وحشي نام بردن بچه ها پاي تخته آمدند و هر لغت انگليسي را ياد گرفتند را نقاشي کردند بعد من در مورد نکته ي بهداشتي (سبزي و ميوه را قبل از خوردن بشوييد- پس از کار با خاک و گياه دستتان را بشوئند- موقع عطسه يا سرفه جلوي دهان خود را بگيرد) توضح داده شد سپس کتاب کار را به آنها داديم و رنگ آميزي کردند بعد از آن من براي بازي به حيات رفتيم.

در تاريخ 20/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم مربي کمي با آنها شعرهاي جلسه ي قبل را خواند با توجه به اينکه در اين روز مربي نقاشي مي آمد دفتر نقاشي را يکي از بچه ها بين آنها پخش کرد و شروع به کشيدن نقاشي کردند. بعد از پايان نقاشي مربي که واحد کار آنها در مورد ايجاد آمادگي براي نوشتن (از کودکان بخواهيد کليدها را رسم خطوط عمودي به قفل ها وصل کنند) توضيح داده شد و آنها هم خطوط عمودي را رسم کردند، بعد از آن يک قصه ي کوتاه خوانده شد.

در تاريخ 24/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش صبحگاهي- خوردن صبحانه به کلاس رفتيم بعد کمي با شعر در مورد شب يلدا تمرين کرديم و در مورد نکته ي بهداشتي (در روز بايد سه بار مسواک بزنيد- چه موقع هايي بايد مسواک بزنيد- طرز صحيح مسواک زدن) توضيح داده شد. آنها با توجه به توضيح داده شده براي تصاوير يک داستان مي گفتند و بعد آن را رنگ آميزي مي کردند و در پايان به آنها خمير داده شد و با هم به خميربازي پرداختيم.

در تاريخ 27/9 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از ورزش و خوردن صبحانه به کلاس رفتيم با توجه به اينکه نقاشي داشتند مربي نقاشي آمد و با آنها نقاشي اشکال هندسي را کار کرد بعد از نقاشي مربي به کلاس رفت و به مناسبت شب يلدا و عيد قربان توضيحاتي داد و در دفتر شطرنجي تصوير يک هندوانه را با کاغذرنگي درست کرديم و آنها را چسباندند و بعد از آن در مورد اسراف کردن را کاري ناپسند مي دادند وسوره ي (کلو واشرابو و لا تسرفوا) توضيح داده شد و آنها هم در کتاب کار خودشان با توجه به توضيح داده شده رنگ آميزي کردند.

در تاريخ 1/10/86 ساعت 7:15 وارد مهد شدم بعد از تلويزيون- صبحانه- ورزش به کلاس رفتيم. مربي براي آنها شعر خواند و کمي لغت انگليسي کار کرد و بعد از آن دفتر رنگ آميزي را به کودکان داد و رنگ آميزي کردند و بعد از آن به سالن رفتيم و با هم بازي کرديم و آنها به نوبت سرسره بازي کردن.

گزارش هفتگي:

گزارش 1)

در تاريخ 10/7/86- رنگ آميزي- قصه ي بزبز قندي 12/7- رنگ آميزي- شعر- سرودخواني- اسباب بازي- کاردستي

گزارش 2)

14/7 ( دفتر شطرنجي- رسم شکل چهارخانه- قصه ي حسني- خمير 15/7- واحد کار پائيز- کشيدن ميوه روي کاغذ و برش توسط کودک 17/7- تلويزيون – ورزش- صبحانه- داستان- کاردستي- رنگ آميزي 19/7- دفتر شطرنجي- رفتن به حياط

گزارش 3)

22/7- آموزش شمارش اعداد (10 …………1)- نقاشي- قصه گويي- لگوبازي- دفتر شطرنجي- رنگ آميزي- خيمربازي 23/7- ورزش- صبحانه- شعر – ياد دادن سوره- بازي- آموزش مفهوم زير و رو- نقاشي آزاد.

24/7- ورزش- صبحانه- شعر- قصه- نقاشي- طرز راه رفتن خرس- کرم- کانگارو26/7- اسباب بازي- رنگ آميزي بهداشت

گزارش 4)

28/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- سرود- بازي درگوشي براي تقويت حس شنوايي- تمرکز حواس- واحد کار بهداشت- آموزش شعر در مورد بهداشت- نقاشي آزاد- کلمه ي انگليسي- بازي

29/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- چند لغت انگليسي (دست-پا-گوش)- دفتر کار- صندلي بازي

1/8- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- آموزش سوره- آشنايي با وسايل بهداشتي- واحد کار موجودات زنده و غيرزنده

گزارش 5)

5/8- شعر- بازي درگوشي- درست کردن کاردستي- صندلي بازي 6/8- شعر- واحد کار آداب غذاخوردن- رنگ آميزي- صندلي بازي 7/8- صحبت در مورد پليس- نقاشي در مورد پليس- خميرسازي 8/8- شعر- سرود- علامت استاندارد- کشيدن آن در دفتر شطرنجي10/8- اسباب بازي- سرود- کشيدن- حيوانات اهلي در دفتر شطرنجي

گزارش 6)

12/8- واحد کار جانوران- رنگ آميزي حيوانات- ميوه- قصه گويي- نمايش راه رفتن حيوانات 13/8- واحد کار زبان آموزي- يادگيري عدد2- لگو- نقاشي

گزار 7)

22/8- صبحانه- شعر- لغات انگليسي- واحد کار گياهان- رنگ آميزي- قصه گويي 24/8- شعر- قرآن- لغت انگليسي- واحد کار کمتر بيشتر- بازي

گزارش 8)

26/8- صبحانه- واحد کار تغذيه سالم و ناسالم- رنگ آميزي کتاب کار27/8- ورزش- تلويزيون- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار- بزرگتر- کوچکتر- صحبت در مورد خانه و انواع آن- بازي پول 29/8- شعر- واحد کار آب- رنگ آميزي- حياط

گزارش 9)

3/9- صبحانه- شعر- قرآن- پرورش مشاهده- آشنايي با مفهوم بزرگ و کوچک- تفاوت و شباهت خانه و بازي

6/9- صبحانه- شعر- لغت انگليسي- نقاشي- واحد کار پرورش مهارت کاربرد ابزار- قصه خواني

گزارش 10)

10/9- تلويزيون- صبحانه- واحد کار بهداشت- رنگ آميزي- بازي يخ شو آب شو

13/9- شعر- چراغ راهنمايي چند رنگ دارد- واحد کار ايجاد ذوق هنري

گزارش 11)

17/9- ورزش- صبحانه- شعر- زبان- نام بردن حيوانات اهلي و وحشي- کشيدن تصاويري که لغت انگليسي آن را ياد گرفتيد. واحد کار نکته ي بهداشتي- رنگ آميزي- حياط 20/9- ورزش- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار خطوط عمودي- قصه ي کوتاه

گزارش 12)

24/9- ورزش- صبحانه- شعر- سرود- شب يلدا- نکته ي بهداشتي و مسواک زدن- رنگ آميزي

27/9- نقاشي- اشکال هندسي- خوردن ميوه- توضيح شب يلدا و عيد قربان- چسباندن تصوير هندوانه در دفتر شطرنجي- واحد کار اسراف کردن کاري ناپسند است- آموزش سوره- رنگ آميزي تصاوير مربوطه.

گزارش 13)

1/10- ورزش- تلويزيون- صبحانه- بازي (سرسره- عمو زنجيرباف- رنگ آميزي- خوردن ميوه)

گزارش ماهانه

1- در تاريخ 10/7/86 اولين روز بود که وارد مهد شدم. ابتدا با آنها آشنا شدم بعد از معرفي خودم و آشنايي با مربيان به کلاس رفتم چون کتاب کار نداشتند رنگ آميزي داده شد. قصه ي بزبز قندي را همراه با تقليد صدا خواندم.

12/7- رنگ آميزي- شعر و سرودخواني- دادن اسباب بازي- درست کردن کاردستي در مورد عيد سعيد فطر

2- در تاريخ 14/7 دفتر شطرنجي به همراه مدادرنگي براي رسم شکل چهارخانه- قصه ي حسني خوانده شد- خمير

در تاريخ 15/7- واحد کار پائيز- کشيدن ميوه روي کاغذرنگي و برش توسط کودک

17/7- تماشاي تلويزيون- ورزش صبحگاهي- خواندن داستان- درست کردن کاردستي- دفتر رنگ آميزي

19/7- تماشاي تلويزيون- خوردن صبحانه- دادن دفتر شطرنجي- رفتن به حياط

3- در تاريخ 22/7- تماشاي تلويزيون- ورزش صبحگاهي- خوردن صبحانه- آموزش شمارش اعداد (10-1)- کشيدن نقاشي- قصه گويي- لگوبازي- دفتر شطرنجي رنگ آميزي علامت استاندارد- خميربازي

23/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- ياد دادن سوره- بازي- آموزش مفهوم زير و رو- نقاشي آزاد

24/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- خواندن شعر- قصه گويي- نقاشي- طرز راه رفتن خرس- کرم- کانگارو

26/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- روز اسباب بازي- دفتر شطرنجي رنگ آميزي بهداشت

4) در تاريخ 28/7- تماشاي تلويزيون- ورزش- صبحانه- سرود- بازي در گوشي براي تقويت حس شنوايي- تمرکز حواس- واحد کار بهداشت- آموزش شعر در مورد بهداشت- نقاشي آزاد- کلمه ي انگليسي – بازي

29/7- تلويزيون- ورزش- صبحانه- آموزش شعر- چند لغت انگليسي (گوش- دست و پا)- دادن دفتر کار اعضاي بدن را درست کردن پازلي که قبلاً برش زدند در کتاب کار چسباندند- صندلي بازي

1/8- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- آموزش سوره (النظافه…)- آشنايي با وسايل بهداشتي- سوره احسانا…- واحد کار موجودات زنده و غيرزنده

3/8- تلويزيون- صبحانه- شعر- قرآن- نقاشي آزاد- بازي- خوردن ميوه

گزارش ماهانه 2)

1) در تاريخ 5/8/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- بازي درگوشي- درست کردن کاردستي- صندلي بازي

6/8- ورزش- صبحانه- شعر- واحد کار آداب غذاخوردن- رنگ آميزي- صندلي بازي

7/8- صحبت در مورد پليس- نقاشي در مورد پليس- خمير بازي

8/8- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- سرود- علامت استاندارد- کشيدن علامت استاندارد در دفتر شطرنجي

10/8- ورزش- تلويزيون- صبحانه- اسباب بازي- سرود- کشيدن حيوان اهلي در دفتر شطرنجي

2) در تاريخ 12/8/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- واحد کار جانوران- رنگ آميزي حيوانات- ميوه- قصه گويي- نمايش راه رفتن حيوانات

13/8- صبحانه- واحد کار زبان آموزي (محيط خارج از خانه و اشکالات تلفظي)- يادگيري عدد2- لگو- نقاشي

3) در تاريخ 22/8/86- صبحانه- شعر- لغات انگليسي- واحد کار گياهان- رنگ آميزي- قصه گويي

24/8- صبحانه- شعر- قرآن- لغت انگليسي- واحد کار کمتر بيشتر- بازي

4) در تاريخ 26/8/86- صبحانه- واحد کار تغذيه سالم و ناسالم- رنگ آميزي کتاب کار

27/8- ورزش- تلويزيون- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار بزرگتر کوچکتر- صحبت در مورد خانه و انواع آن- بازي پازل

29/8- تلويزيون- ورزش-صبحانه- شعر- واحد کار آب- رنگ آميزي کتاب کار- رفتن به حياط

گزارش ماهانه 3

1- در تاريخ 3/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- قرآن- پرورش مشاهده آشنايي با مفهوم بزرگ و کوچک- تفاوت و شباهت خانه- بازي

6/9- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- لغت انگليسي- نقاشي- واحد کار پرورش مهارت کاربرد ابزار- قصه خواني

2- در تاريخ 10/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- واحد کار بهداشت- رنگ آميزي- بازي يخ شو آب شو

13/9- صبحانه – تلويزيون- شعر- چراغ راهنمايي چند رنگ دارد- واحد کار ايجاد ذوق هنري

3- در تاريخ 17/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه-شعر- لغت انگليسي- نام بردن حيوانات اهلي- وحشي- کشيدن تصاويري را که لغت انگليسي آن را ياد گرفتند- واحد کار نکته ي بهداشتي- رنگ آميزي- رفتن به حياط

20/9- ورزش صبحگاهي- صبحانه- شعر- نقاشي- واحد کار خطوط عمودي- قصه ي کوتاه

4- در تاريخ 24/9/86- تلويزيون- ورزش- صبحانه- شعر- سرود در مورد شب يلدا- نکته بهداشت مسواک زدن- رنگ آميزي- خميربازي

27/9- ورزش- تلويزيون- صبحانه- نقاشي- اشکال هندسي- خوردن ميوه- توضيح شب يلدا- عيد قربان- چسباندن تصوير هندوانه در دفتر شطرنجي- واحد کار در مورد اسراف کردن کار ناپسندي است- آموزش سوره (کلو واشرابوا و لا تسرفوا) در همين زمينه- رنگ آميزي تصاوير مربوطه.

گزارش ماهانه 4

1- در تارخ 1/10/86- ورزش- تلويزيون- صبحانه- بازي (سرسره- عموزنجيرباف)- رنگ آميزي- خوردن ميوه

خلاصه آموزش ها در طي 3 ماه به اين ترتيب بود:

آموزش علوم ديني و مذهبي: آشنايي با قرآن کتاب خدا- کلمه الله- هر کاري را با نام خدا شروع کنيم- آشنايي با ماه مبارک رمضان- ليالي قدر و شهادت حضرت علي (ع)

نام قاتل حضرت علي (ع)= ابن ملجم مرادي- محل شهادت= مسجد کوفه

زمان شهادت= 19 ماه رمضان

بحث و گفتگو در مورد روز جهاني قدس که چه روزي است- عيد سعيد فطر

شهادت امام جعفر صادق (ع)

آموزش دوازده امام- ولادت حضرت معصومه (س)- حرم مطهر آن حضرت= قم

ولادت امام رضا (ع) و حرم ايشان= مشهد

آشنايي با نحوه وضو گرفتن نماز خواندن و اينکه در شبانه روز 17 رکعت نماز مي خوانيم.

آشنايي با قبله و جهت نماز خواندن

آموزش قرآن: حفظ سوره حمد- کوثر- اخلاص- همراه با معني

آموزش دعاي: اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً واسعا و جعلنا من الشاکرين

دعاي اللهم کن لوليکن الحجه بن الحسن…

حفظ احاديث: النظافه من الايمان: پاکيزگي نشانه ايمان است.

بالوالدين احسانا: به پدر و مادر خود نيکي کنيد.

الحسودُ لا يسودُ: حسود هرگز آسوده نيست.

آموزش مفاهيم رياضي: شمردن اعداد از 1 تا 20

آشنايي با مفاهيم: کوتاه و بلند- پهن و باريک- زير و رو- بالا و پائين- دور و نزديک- کوچک و بزرگ- کمتر و بيشتر- سبک و سنگين- باز و بسته- چپ و راست

شمارش معکوس از 10 به پايين.

آشنايي با اشکال هندسي (مربع- دايره- مثلث- مستطيل- بيضي و لوزي)

سوزن کاري براي تقويت انگشتان دست

آشنايي با مفاهيم جمع کردن و کم کردن از مجموعه

آشنايي با خطوط: راست، کج، شکسته.

آشنايي با مفاهيم علوم تجربي:

مفاهيم شب و روز- (خورشيد- ستاره- ماه) چه موقع در آسمان ديده مي شوند.

تشکيل باران به صورت عملي در کلاس- کره زمين و آنچه که در آن هست- موجودات زنده و غيرزنده

لانه سازي پرندگان- دسته بندي حيوانات اهلي- وحشي- نوع پوشش بدن- تخم گذار و يا پستاندار.

آشنايي با آبزيان مانند دلفين- ماهي و…

بدن ماهي از پوشيده شده؟ پولک

ماهي با چه وسيله اي تنفس مي کند؟ آبشش

دوزيست ( حيواناتي که هم در خشکي و هم در آب زندگي مي کنند مانند لاک پشت و…

آشنايي با فرآورده هاي لبني حيواناتي مانند گاو- گوسفند.

آشنايي با نوع پارچه ها: پشمي- پنبه اي و نخي

آشنايي با چهار فصل و ماه هاي هر فصل که سه ماه دارد.

آشنايي با فصل پائيز- تغييرات آب و هوايي- زرد شدن برگ درختان- کوچ پرستوها- ميوه هاي فصل پائيز و ماه هاي آن (مهر- آبان- آذر)

چيستان:

1- کدام حيوان است که با زبان چسبناک خود حشرات را گول مي زند؟ قورباغه

2- مهربانترين حيوان دريايي کدام است؟ دلفين

3- کدام حيوان است که کوهان دارد؟ شتر

4- آن چيست که هرجا که مي رويم دنبالمان مي آيد؟ سايه

5- حواس پنج گانه را نام ببريد. بينايي- بويايي- چشايي- شنوايي- لامسه

آموزش بهداشت:

گرفتن ناخن ها هر هفته- حمام کردن- مسواک زدن- شانه زدن موها- تميز نگه داشتن لباسها- نبردن دست در گوش- دهان- بيني- کم خوردن قند و شيريني و شکلات- استفاده نکردن از وسايل شخصي ديگران- مانند ليوان- شانه- حوله- مسواک.

نکات ايمني: دست نزدن به اشياي خطرناک و نوک تيز مانند وسايل برقي و گازي و چرخ گوشت و آبميوه گيري.

سُر نخوردن روي پله ها و هل ندادن دوستان موقع بازي

موقع عبور از خيابان دست بزرگترها را بگيرند.

ياددادن آدرس منزل و شماره تلفن و پلاک منزل به کودکان.

آموزش مفاهيم علوم اجتماعي:

آشنايي با نقشه ايران- کره زمين- نام استان خراسان رضوي

پايتخت ايران: تهران- نام شهرستاني که زندگي مي کنيد: نيشابور- نام رهبر انقلاب: آيت الله خامنه اي

نام رئيس جمهور: آقاي احمدي نژاد

آشنايي با پرچم ايران و رنگ هاي آن ( سبز و سفيد و قرمز

آداب اجتماعي: سلام کردن- خداحافظي کردن- با دهان پر حرف نزدن- موقع عطسه و سرفه جلوي دهان خود را با دستمال گرفتن- شستن دست ها قبل و بعد از خوردن غذا و بيرون آمدن از دستشويي- احترام به بزرگترها- حرف نزدن بين صحبت ديگران- با صف وارد کلاس شدن- مهرباني با دوستان.

نصب چراغ راهنمايي در چهارراه ها- آشنايي با چراغ راهنمايي و رنگ هاي آن.

با توجه به معرفي که از قبل در مورد اين مرکز انجام شد بگوئيد که اين مرکز چه اشکالي دارد؟

نقطه ضعف اين مرکز اين است که از وسايل کمک آموزشي برخوردار نيست. اين مرکز حتي کتاب کار براي مربي ها هم ندارد تا آنها از اين کتاب استفاده بکنند. طبق اين برنامه جلو بروند- فضاي بسيار محدودي دارد. جاي براي بازيهاي آزاد بچه ها ندارد. فضاي کلاس ها بسيار محدود است- نه استخر توپ دارد و نه استخر شن و نه وسايل بازي براي کودکان.

پيشنهاد

پيشنهاد مي شود مسئولين از کساني که براي مهدها استفاده مي کنند ويژه ي همين رشته باشد چون تجربياتي را که اساتيد محترم در اختيار آنها قرار مي دهند آنها هم در اختيار کودکان قرار مي دهند و باعث مي شود که خانواده ها کودکاني خلاق داشته باشند و علاوه بر اينکه فقط مربي نقاشي را در اختيار کودکان قرار مي دهند مربي کامپيوتر- زبان آموزي- سفالگري- قرآن را که هر کدام آموزش مفيدي براي خودشان دارند را در اختيار کودکان قرار بدهند.

انتقاد

اين مرکز اگر مربيان ويژه ي همين رشته داشت از پيشرفت بيشتري برخوردار بود يا اينکه فضاي آموزشي اگر وسيعتر بود کودکان براي بازي و پرورش خلاقيت جاي بيشتري داشتند خيلي بهتر مي شد و همچنين يک سالن براي بازيهاي فکري کودکان مثل مگ مغناطيس- پازل در نظر مي گرفتند خيلي در رشد و شکوفايي استعداد و خلاقيت کودکان کمک مي کرد.

برداشت های کلی :

چه نکات مثبت و منفي داشت ، نکته مثبت:

جنبه ي مثبتي که داشت اين بود که با روحيات بچه ها بيشتر آشنا شديم و اينکه همه ي کودکان را بايد با يک چشم عادلانه ديد و فرقي بين کودکان قرار ندهيم چون روحيه ي بسيار حساس و شکننده دارند. از بعضي از تجربيات مربيان استفاده بردم مثل نحوه ي شعر ياد دادن به آنها- يا اينکه از کاردستي هايي که براي کودکان درست مي کردند من هم ياد گرفتم و هم نظراتي در آن مورد به آنها مي دادم طرز برخورد مربيان هم با کودکان بسيار عالي و پسنديده بود.

نکته منفي:

مربيان در مقابل بعضي از حرف هاي کودکان هيچ گونه عکس العملي نشان نمي دادند و باعث مي شد که آنها دوباره همان کلمه را تکرار کنند.

در مفهوم رياضي عدد را نبايد به کودکان آموزش مي دادند فقط به صورت لفظي بايد آنها مي دانستند و نه اينکه عدد 2 طرز نوشتن آن را بدانند. فقط شکل ظاهري آن را به صورت نمايش بدانند نياز نيست آن را بنويسند.

از کتاب زبان آموزي استفاده نمي شد. کتاب زبان هم نداشتند.

نتيجه گيري:

با روحيات و مشکلات بچه ها و طرز برخورد با آنها آشنا شدم. از تجربيات مربيان استفاده کردم هم براي کارم مفيد بود و هم براي آينده.

مي توانيم با آموزش مفاهيم مختلف کودکي خلاق تحويل جامعه دهيم.

اگر مدير در اين رشته تخصص داشت ضربه اي به کودکان وارد نمي شد.

اگر آموزش و پرورش کلماتي را که در تأسيس يک مهد بود رعايت مي کرد مربيان مجربتري براي کودکان مي آورند و از نظر علمي هم کودکان پربارتر مي شدند.

 


gl/l (1192)

 

gl/l (1192)

Statistics

EghtesadG

N Valid 25

Missing 0

EghtesadG

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 18 1 4.0 4.0 4.0

20 1 4.0 4.0 8.0

24 1 4.0 4.0 12.0

58 1 4.0 4.0 16.0

75 1 4.0 4.0 20.0

96 2 8.0 8.0 28.0

99 1 4.0 4.0 32.0

119 3 12.0 12.0 44.0

144 1 4.0 4.0 48.0

148 4 16.0 16.0 64.0

171 6 24.0 24.0 88.0

200 3 12.0 12.0 100.0

Total 25 100.0 100.0

FREQUENCIES VARIABLES=EghtesadG

  /NTILES=4

  /NTILES=10

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT

  /ORDER=ANALYSIS.

Statistics

EghtesadG

N Valid 25

Missing 0

Mean 1.2820E2

Std. Error of Mean 1.10997E1

Median 1.4800E2

Mode 171.00

Std. Deviation 5.54985E1

Variance 3.080E3

Skewness -.718

Std. Error of Skewness .464

Kurtosis -.379

Std. Error of Kurtosis .902

Range 182.00

Minimum 18.00

Maximum 200.00

Sum 3205.00

Percentiles 10 22.4000

20 79.2000

25 96.0000

30 98.4000

40 1.1900E2

50 1.4800E2

60 1.4800E2

70 1.7100E2

75 1.7100E2

80 1.7100E2

90 2.0000E2

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EghtesadG 25 18.00 200.00 1.2820E2 55.49850

Valid N (listwise) 25

EghtesadG

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 18 1 4.0 4.0 4.0

20 1 4.0 4.0 8.0

24 1 4.0 4.0 12.0

58 1 4.0 4.0 16.0

75 1 4.0 4.0 20.0

96 2 8.0 8.0 28.0

99 1 4.0 4.0 32.0

119 3 12.0 12.0 44.0

144 1 4.0 4.0 48.0

148 4 16.0 16.0 64.0

171 6 24.0 24.0 88.0

200 3 12.0 12.0 100.0

Total 25 100.0 100.0

FREQUENCIES VARIABLES=EghtesadG

  /NTILES=4

  /NTILES=10

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT

  /BARCHART FREQ

  /ORDER=ANALYSIS.

 


دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

مدیریت سایت پایان نامه بازدید : 52 چهارشنبه 23 فروردين 1396 نظرات ()
وبلاگ - اخبار

ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :-     گاهي کارفرما به عنوان کسورات از هر پرداخت 5% را براي بيمه کم مي کند. در حاليکه تمام پرسنل پيمانکار بيمه هستند.

-     در مساله اعتبار اسناد در ترخيص جنس از گمرک، کارفرما نظارت کامل دارد و به تاييد او نياز است. اين روند بوروکرارسی خيلي طولاني است و پيمانکار بايد هزينه و انباردار، کانتر و ساير هزينه ها را بپردازد. از طرفي تضمين و انجام کار و کيفيت همچنان با پيمانکار است.

-     بدليل بوروکراسي کارفرما تصميم گيري سخت و زمان بر است.

-     مفاد قرارداد تحکم آميز است و با عرف جهاني هم خواني ندارد. در قراردادها خارجي جريمه تاخير دو طرفه در حاليکه در ايران در صورت تاخير کارفرما فقط قرارداد تمديد مي شود.

-     مبلغ پيش پرداخت کمتر از نياز پروژه است هيچ سازنده از کمتر از 50% پيش پرداخت نمي خواهد. در صورتي که در بهترين حالت 25% پيش پرداخت مي دهند که با هزينه ضمانت نامه و 19%مي شود.

-     ساختار شکست پروژه پرند براساس 5% مهندسي، 75% خريد و 25% اجراست در حاليکه هزينه ها و خريد بيشتر از اين و شايد تا 80-85%  مبلغ کل شود.

-     در کشور هاي توسعه يافته سيستم بانکي روز 5/2-3 درصد قرارداد پيمانکار را بيمه مي کند و به او پول پرداخت مي کند و کارفرما با بانک طرف است.

-     موقع گرفتن ضمانت نامه، از مالک مي خواستند اينجا معادل 20% اعتبار را با به سند ملکي گذاشت در صورتي که بانک خارجي راحت تر پول مي دهند.

-     سود بانکي بيش از سود پروژه است.

-     در نبود انجمن ها و سنديکا، پيمانکاران در رقابت ناسالم برای برنده شدن در مناقصه، قيمت های خيلي پايين پيشنهاد مي کند.

2-9- تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC

الف ) موانع و مشکلات ناشي از دولت و سازمان کارفرما

الف) بسترهاي اقتضا در قانون : مهمترين موانع توسعه پروژه ها EPC در بسترها اقتضاء در قوانين موجود کشور است که متوجه دولت و مجلس است و از دست کارفرما و پيمانکار خارج مي باشد. برخي از اين موارد به شرح زير مي باشند: [8]

- ناهماهنگي ارگان ها و تعهد مراکز تقسيم گيري

- عدم ضمانت اجرايي قوانين

- ضعف قانون کار، مطابق موارد 18، 19، 20، 21، 27، 29 و 30  قانون کار.

- عدم حمايت سيستم بانکي و بيمه اي : بانک ها براي ارائه ضمانت ها، وثيقه رسيدگي مي گيرند.

- بوروکراسي طولاني و قوانين دست و پاگير بانک ها و سيستم هاي سنتي فعلي جوابگوي نياز پروژه ها در بحث خريد خارجي و اعتبار اسناد نمي باشد ضمن آنکه سياست هاي بانکي براي شرکت هاي خارجي شفاف تر مي باشد.

- موانع فانيانس خارجي : بدليل بنیه ضعيف مالي پيمانکاران داخلي، پيمانکاران بدنبال تامين مالي از طريق بانک هستند که براي تامين آن از بانک هاي خارجي مجبور به خريد درصدی از تجهيزات از کشور فاینانس کننده هستند.

- روابط خارجي و تحريم اقتصاد : بدليل محدود شدن به چند خريدار خاص قدرت چانه زني از دست مي رود.

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 

 1. لحظه حقیقی ارائه خدمت (زمان تماس): از دیدگاه مشتری واضح ترین و روشن ترین خاطره از خدمت در زمان مواجه با خدمت یا لحظه دریافت خدمت رخ می دهد. یعنی زمانی که مشتری با شرکت خدماتی تماس بر قرار می سازد. مثلاً در یک مرکز آموزشی یکی از محلهای تماس بخش مالی – حسابداری است. در چنین محلها و زمانهای تماس است که مشتری یک تصویر سریع از کیفیت سازمان را در ذهن خود مجسم می کند و هر کدام از این محلهای تماس در رضایت کلی مشتری و تمایل وی به مراجعه به سازمان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. از دیدگاه سازمان هر کدام از این محلهای تماس تدارک کننده فرصتی برای سازمان جهت نشان دادن شایستگی های خود به مشتری و افزایش وفاداری مشتری می باشد. بعضی از خدمات اداری محلهای تماس کم و برخی دارای محلهای تماس متعددی هستند. در شرایطی که یک سازمان دارای محلهای تماس متعددی با مشتری است هر کدام از این محلهای تماس می تواند در کسب رضایت مشتری موثر باشد ، هر چند که برخی از آنها مهمتر و دارای ارزش کارسازتر از بقیه باشد ، مثلاً در یک مرکز آموزشی ممکن است مشتری در برخورد با نگهبان خاطره بد ، در برخورد با مسئول اطلاعات خاطره خوش ، در برخورد با مشاور آموزشی خاطره خوش و در برخورد با کارمند ثبت نام خاطره خوش باشد ، این ترکیب تجربه ها در این سازمان است که تمایل فرد را برای مراجعه مجدد شکل می دهد.

البته منطقی این است که تمام این محل های تماس دارای ارزش و اهمیت یکسانی نباشند اما به هر حال بایستی در هر نوع خدمت مهمترین و حیاتی ترین محلهای تماس را شناسایی و بیشترین توجه را به آنها معطوف کرد ، ضمن اینکه نبایداز سایر محلهای تماس نیز غافل شد.

انواع تماسهای خدماتی شامل تماس از راه دور[۱] ، تماس تلفنی[۲] و یا تماس حضوری[۳] می باشد ، که دراین میان پیچیده ترین نوع تماس جهت ایجاد کیفیت ، تماس حضوری است. لازم به ذکر است که در تماس حضوری مشتری و ارائه کننده خدمات از طریق رفتاری که در طول زمان تماس ارائه می کنند دارای نقش بسیار مهمی در ایجاد کیفیت خدمت هستند.

[۱]  Remote Encounters

[۲]  Phone Encounters

[۳]  Face-to-Face Encounters

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

 • بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

۱- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۲- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۳- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۴- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۵- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 

) ادراکات مشتری:

ادراک مشتری شامل قضاوت مشتریان در مورد کارکرد واقعی خدمات می باشد. این مسئله به نگاه و ارزیابی مشتریان به کیفیت خدماتی که دریافت می کنند، بستگی دارد. به عبارت دیگر ارزیابی و قضاوت آنها روی کیفیت خدمات، ادراک آنان را مشخص خواهد نمود. به عنوان مثال اگر مشتری ارزیابی رضایت بخشی در مورد کیفیت خدمتی که دریافت نموده است داشته باشد، آنگاه می توان گفت که ادراک وی بالاست (Elmayar, 2011). در این زمینه زیتامل و همکاران (۲۰۰۳) ادراک را به عنوان برآورد و ارزیابی انجام شده توسط مشتری در مورد برتری یک سرویس تعریف می کنند. از این رو ادراک مشتریان مبتنی بر ارزیابی و قضاوت انجام شده در مورد کیفیت یا کارایی واقعی خدمات مشاهده شده خواهد بود. علاوه بر این تطابقی میان کیفیت خدمات و کیفیت سرویس دریافت شده توسط مشتری نیز می بایست وجود داشته باشد (Johnston and Clark, 2005).

به منظور رسمی کردن ادراک مشتری دو روش وجود دارد، روش اول مربوط به وجود دانش و تجربه مشتری پیرامون خدمات فراهم شده است. در این روش، زمانیکه مشتری در مورد خدمات دریافتی قضاوت می کند موضوع تجربه اساسی می شود (O’Neill & Palmer, 2003). تجربه یک فرآیند انسانی خصوصی و فردی است که عکس العملها و احساساتی که توسط مشتری در زمان دریافت خدمات احساس می شود را شامل می شود(Chen and Chen, 2009). علاوه بر این ادراک مشتری پدیده ای پایدار و ثابت نیست و ممکن است در نتیجه عواملی چون فرهنگ، زمان، سلیقه مشتری و ارتباطات خارجی موسسات تغییر کند (Zeithaml & et al, 2003).

هرچند چهار عامل در ارتباط با ادراک مشتری وجود دارد، این عوامل عبارتند از مواجهه خدمات که مرتبط با رفتار شفاهی و غیر شفاهی مشتریان است (Zeithaml and Bitner, 1996; Bitner1990)، سند خدمات که مرتبط با ویژگیهایی است که به مشتریان جهت تعیین ادراک کارکرد واقعی خدمات مثل کارمندان، جریان کار و اسناد فیزیکی کمک می کند، تصور که مرتبط با تصورات ایجاد شده در ذهن مشتری در مورد فراهم کننده خدمات می باشد(مطالعات مختلف نشان داده که کیفیت خدمات تنها تعیین کننده مهم ایجاد تصورات است.)، بنابراین تصورات روی رفتار خرید مشتریان تاثیر دارد و در نتیجه قادر است روی ادراک مشتریان اثر بگذارد و قیمت که مرتبط با قیمتی است که مشتری می بایست برای دریافت خدمات بپردازد. پالمر[۱] (۲۰۰۸) اشاره می کند که تصمیمات قیمت روی انتظارات و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات به خوبی توانایی موسسات خدماتی در تحویل کیفیت سرویس اثر می گذارد. علاوه بر این پالمردریافته است که عامل قیمت اثر مهمی روی ادراک مشتری دارد و زمانیکه عوامل دیگر پایاپای هستند، مشتری بالقوه می تواند قیمت را به عنوان مبنایی جهت قضاوت در مورد کیفیت خدمات در نظر بگیرد (Elmayar, 2011).ادراک مشتری بر اساس عوامل زیادی تغییر خواهد کرد که عبارتند از رقابت،

[۱]  Palmer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

 • بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

۱- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۲- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۳- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۴- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۵- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد:تاثیر رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 

 1. جنبه های ظاهری خدمت[۱]:

مجموعه ای دیگر از فاکتور های مهم و موثر بر ادراک مشتری ، جنبه های ظاهری خدمت است. چرا که خدمات ناملموس‌اند. لذا مشتریان در هر تماسی که با یک سازمان دارند جنبه های ظاهری ارائه خدمت را جستجو می کنند. جنبه های ظاهری ارائه خدمت در سه گروه طبقه بندی می شوند :

 1. افراد
 2. فرایند
 3. جنبه های فیزیکی.

این سه گروه با همدیگر خدمت را ارائه می کنند و جنبه هایی را فراهم می سازند تا خدمت ارائه شده قابل لمس گردد. هر کدام از مؤلفه های فوق الذکر و یا زیر مجموعه ای از آنها در تماس خدماتی مشتری می باشد ، مثلاً وقتی که در یک سازمان آموزشی ، مشتری تصمیم به ثبت نام دارد ، اولین تماس وی با مسئول اطلاعات است بنابراین کیفیت تماس مشتری این مرکز با توجه به طول مدت زمان انتظار ( فرآیند ) ، رفتار و برخورد کارکنان ( یعنی پذیرش ) و ظاهر فیزیکی محل تعیین می شود.

 

 

۳- تصور (تصویر)

تصویری که مشتری از یک شرکت دارد نیز می تواند ادراکات مشتری از خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. تصویر سازمانی را که می توان مجموعه ای از خصوصیات دانست که مشتری در ذهن خود مجسم می کند. این خصوصیات می توانند واقعی باشند ، نظیر ساعات کاری ، طول زمان فعالیت ، سادگی و دسترسی یا اینکه کمتر واقعی و بیشتر احساسی باشند ، نظیر هیجان ، رسوم و غیره ، تصویر سازمانی می توانند در چندین سطح وجود داشته باشد یک سازمان خدماتی بزرگ با شعب چندگانه متعدد دارای یک تصویر متحد  و بهم پیوسته است هر چند که چنین سازمانی می تواند دارای یک تصویر محلی نیز باشد. به هر حال یک تصویر مطلوب چه جهانی چه منطقه ای نوعی دارایی برای سازمان است ، چراکه این تصویر می تواند بر ادراکات کیفیت ، ارزش و خشنودی مشتری تأثیر بگذارد. تصویر سازمانی همچنین به مانند یک فیلتر عمل می کند به نحوی که ادراکات مشتری از عملیات سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که اگر یک سازمان دارای وجه و تصویر مطلوبی باشد حتی اگر مشتری یک بار از خدمات آن ناراضی باشد در رفتارش چندان تأثیری نخواهد داشت. اما اگر این خدمات نامناسب ادامه پیدا کند به تصویر مطلوب خدشه وارد خواهد شد و از سوی دیگر اگر یک سازمان دارای وجه و تصویر نامطلوبی باشد مشتری به محض دریافت یک خدمت اشتباه عکس العمل های تندی از خود نشان می دهد.

۴- قیمت: قیمت نیز عامل مهم دیگری است که در ادراکات مشتری از خدمت تأثیر می گذارد ، بدین صورت که مشتری با پرداخت قیمت یک نوع خاص از خدمت ، از زمان دریافت خدمت تا مراحل پس از پایان دریافت آن ، کیفیت خدمات دریافتی را با قیمت پرداختی مقایسه می کند و در صورتی که اختلاف چندانی بین قیمت و کیفیت وجود نداشته باشد ، مشتری درک خوبی از خدمت دارد و بالعکس. توجه داشته باشید که تمامی موارد ذکر شده قبلی ( تصور ، لحظه تماس و … ) به صورتی کاملاً چند بعدی در این مقایسه مشتری از قیمت و کیفیت ، کاملاً تأثیر می گذارند.

[۱]  The Evidence of  Service

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

 • بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

۱- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۲- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۳- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۴- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۵- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 

) عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات

کیفیت یک پدیده تک بعدی نیست ، بلکه پدیده ای چند بعدی است. بنابراین رسیدن به کیفیت خدمات ، بدون شناسایی جنبه های مهم کیفیت خدمات ممکن نیست. در ادامه به بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات با استفاده از مدل های مختلف ، پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۴-۱) مدل گرونروز

گرونروز در بحث خود در ارتباط با کیفیت خدمات سه بعد را معرفی می کند :

 • کیفیت فنی[۱] (ستاده) : کیفیت فنی یا ستاده که به ستاده واقعی از دریافت خدمات اشاره دارد ، بعد از اینکه خدمات ارایه شد مورد ارزیابی قرار می گیرد. ستاده آن چیزی است که مشتری از سازمان دریافت می کند. ستاده خدمت ، اغلب توسط مصرف کننده به شیوه ای عینی ارزیابی می شود.

از جمله ابعاد فنی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. اطلاعات به روز
 2. حفظ اسرار مشتریان در انتقال مطالب
 3. توجه به نیازهای مشتریان
 4. سهولت برخورد با کارمندان و امکان دیدار مکرر آن ها
 5. سهولت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان.
 • کیفیت کارکردی[۲] : کیفیت کارکردی به کیفیت فرآیندها و رویه ها در تولید و ارایه خدمات به مشتریان اشاره دارد. با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات ، کیفیت فرآیند معمولاً در هنگام انجام خدمت از سوی مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرد. این عنصر از کیفیت ، به تعامل بین ارایه کننده و دریافت کننده خدمت اشاره دارد و اغلب شیوه ای ذهنی ادراک می شود.

به عنوان مثال مودب بودن با مشتری ، شرایط فیزیکی شعبه ، اطلاعات دادن به مشتری هنگامی که خدمت وعده داده شده در زمان مقر حاضر نباشد و … در این مقوله جای می گیرد.

از جمله ابعاد عملیاتی کیفیت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. ادب و رفتار دوستانه
 2. شایستگی و توانایی در توضیح مطالب
 3. قابل اعتماد و محرم اسرار بودن
 4. برای پاسخگویی در دسترس بودن
 5. توجه به خواسته های مشتریان
 6. کارائی در انجام کارها و …
 • تصویر ذهنی شرکت[۳] : این بعد به تصویر ذهنی مشتری از سازمان خدماتی مربوط می شود. تصویر ذهنی به کیفیت ستاده و وظیفه ای ، قیمت ، فعالیتهای ارتباطی بیرونی ، موقعیت فیزیکی ، آراستگی و تمیزی شعبه ، شایستگی و رفتار کارکنان سازمان بستگی دارد (Gronroos, 2001).

همان طور که در نمودار (۲-۴) نشان داده شده است ، تصویر ذهنی شرکت خدماتی به عنوان یک فیلتر (صافی) عمل می کند. گرونروز در این باره توضیح می دهد که : اگر تصویر ذهنی مشتری خاصی خوب باشد ، مشکلاتی که این مشتری در ارتباط با نتیجه یا فرآیند داشته باشد ، احتمالاً تا اندازه ای بوسیله تصویر ذهنی نادیده گرفته می شود. اگر مشکلات به صورت پیوسته روی دهد تصویر ذهنی نهایتاً مخدوش و تصویر ذهنی مشتری منفی می شود. در چنین حالتی مشکلات کیفی به احتمال زیاد بدتر از آن چیزی که واقعاً است ، ادراک خواهد شد  (Aldligan & Buttle, 2002).

[۱] Technical Quality

[۲]  Functional Quality

[۳]  Corporate Image

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

 • بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

۱- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۲- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۳- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۴- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۵- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد

پایان نامه مدیریت:شناسایی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 

تصور (تصویر)

تصویری که مشتری از یک شرکت دارد نیز می تواند ادراکات مشتری از خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. تصویر سازمانی را که می توان مجموعه ای از خصوصیات دانست که مشتری در ذهن خود مجسم می کند. این خصوصیات می توانند واقعی باشند ، نظیر ساعات کاری ، طول زمان فعالیت ، سادگی و دسترسی یا اینکه کمتر واقعی و بیشتر احساسی باشند ، نظیر هیجان ، رسوم و غیره ، تصویر سازمانی می توانند در چندین سطح وجود داشته باشد یک سازمان خدماتی بزرگ با شعب چندگانه متعدد دارای یک تصویر متحد  و بهم پیوسته است هر چند که چنین سازمانی می تواند دارای یک تصویر محلی نیز باشد. به هر حال یک تصویر مطلوب چه جهانی چه منطقه ای نوعی دارایی برای سازمان است ، چراکه این تصویر می تواند بر ادراکات کیفیت ، ارزش و خشنودی مشتری تأثیر بگذارد. تصویر سازمانی همچنین به مانند یک فیلتر عمل می کند به نحوی که ادراکات مشتری از عملیات سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که اگر یک سازمان دارای وجه و تصویر مطلوبی باشد حتی اگر مشتری یک بار از خدمات آن ناراضی باشد در رفتارش چندان تأثیری نخواهد داشت. اما اگر این خدمات نامناسب ادامه پیدا کند به تصویر مطلوب خدشه وارد خواهد شد و از سوی دیگر اگر یک سازمان دارای وجه و تصویر نامطلوبی باشد مشتری به محض دریافت یک خدمت اشتباه عکس العمل های تندی از خود نشان می دهد.

۴- قیمت: قیمت نیز عامل مهم دیگری است که در ادراکات مشتری از خدمت تأثیر می گذارد ، بدین صورت که مشتری با پرداخت قیمت یک نوع خاص از خدمت ، از زمان دریافت خدمت تا مراحل پس از پایان دریافت آن ، کیفیت خدمات دریافتی را با قیمت پرداختی مقایسه می کند و در صورتی که اختلاف چندانی بین قیمت و کیفیت وجود نداشته باشد ، مشتری درک خوبی از خدمت دارد و بالعکس. توجه داشته باشید که تمامی موارد ذکر شده قبلی ( تصور ، لحظه تماس و … ) به صورتی کاملاً چند بعدی در این مقایسه مشتری از قیمت و کیفیت ، کاملاً تأثیر می گذارند.

 

۲-۱-۴) عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات

کیفیت یک پدیده تک بعدی نیست ، بلکه پدیده ای چند بعدی است. بنابراین رسیدن به کیفیت خدمات ، بدون شناسایی جنبه های مهم کیفیت خدمات ممکن نیست. در ادامه به بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات با استفاده از مدل های مختلف ، پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۴-۱) مدل گرونروز

گرونروز در بحث خود در ارتباط با کیفیت خدمات سه بعد را معرفی می کند :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

 • بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

۱- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۲- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۳- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۴- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۵- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد

پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران

مدیریت سایت پایان نامه بازدید : 106 پنجشنبه 21 مرداد 1395 نظرات ()

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

 

مدل لهتینن و لهتینن [۱]

این دو پژوهشگر سه بعد برای کیفیت خدمات ارایه کرده اند :

 • کیفیت فیزیکی[۲] : کیفیت فیزیکی به محصولات یا موارد حمایتی از محصولات و خدمات اشاره دارد. محصولات مالی ابعاد فیزیکی محدودی دارند. بنابراین غالباً شواهد فیزیکی دیگری به منظور ارزیابی کیفیت خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.
 • کیفیت تعاملی[۳] : کیفیت تعاملی به تعاملات مشریان و ارایه کنندگان خدمات اشاره دارد. تعاملات ممکن است به روش های مختلفی روی دهد. مثلاً می تواند به صورت رو در رو یا از طریق ابزارهای دور برد نظیر تلفن یا اینترنت تعامل برقرار کرد. تعامل به هر شکلی که باشد ، سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که به طور اثر بخش و موثر با مشتریانشان ارتیاط برقرار می کنند.
 • کیفیت سازمان[۴] : کیفیت سازمان به تصویر ذهنی و ادراک کلی از سازمان بر می گیرد. کیفیت سازمان یک بعد نامحسوس می باشد. بنابراین احتمالاً ادراک از کیفیت کلی سازمان به تمامی عواملی که در بالا ذکر شده است مبتنی است. اینکه هر یک از عوامل فوق الذکر تا چه اندازه ای بر ادراک مشتریان از کیفیت کلی اثر گذار است متفاوت می باشد (Harrison, 2000).

۲-۱-۴-۳) مدل پاراسورامان

هر چند تلاش های بالا سهم عمده ای در تقسیم کیفیت خدمات به کیفیت فرآیند و کیفیت ستاده داشته است با این حال این تلاش ها جهت شناسایی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات سطحی بوده و فاقد جزئیات کافی می باشد. بر این اساس مدل پاراسورامان و دیگران عوامل متعددی برای سنجش کیفیت خدمات ارایه کرده اند که در ادامه به آن پرداخته می شود.

مدل اولیه ای که توسط پاراسورامان و دیگران در سال ۱۹۸۵ ارایه شد در نمودار (۲-۵) ارایه گردیده است. تلاشهای این پژوهشگران پایه ای برای پژوهشهای بعدی به شمار می رود. در سال ۱۹۸۵ پاراسورامان و دیگران بیش از ۲۰۰ ویژگی کیفیت خدمات را طبقه بندی نمودند. این ویژگی ها از طریق مصاحبه با مشتریان ۴ بخش خدماتی مجزا یعنی بانک ها ، سازمان های ارایه دهنده کارتهای اعتباری ، شرکت های خدماتی تعمیر و نگهداری و مرکز تلفن بدست آمدند. پاراسورامان و همکارانش با استفاده از این ۲۰۰ ویژگی استانداردی را برای ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ده عامل بالقوه ارایه نمودند.

ابعاد ده گانه کیفیت خدمات در ادامه به طور خلاصه مطرح می شوند :

[۱]  Lehtinen & Lehtinen

[۲]  physical Quality

[۳]   Interactive Quality

[۴]   Corporate Quality

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

 • بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

۱- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۲- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۳- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۴- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

۵- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد

تعداد صفحات : 95

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد (قابل ویرایش) موجود است
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 946
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 16
 • بازدید امروز : 26
 • باردید دیروز : 45
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 71
 • بازدید ماه : 1,009
 • بازدید سال : 2,816
 • بازدید کلی : 24,263